tel: +48 61 87 30 835     biuro@pro-mar.com.pl     mapa dojazdu >>

Kolejny, pozytywny audyt TUV (przedłużenie certyfikacji ISO 9001:2015) za nami.

stycznia 15, 2018

Spółka Pro-Mar S.A za podstawowy cel stawia sobie osiągnięcie powtarzalności w procesie produkcji jak najwyższej jakości wyrobów stalowych. Stąd też, od roku 2002 skutecznie wprowadza, modyfikuje i stosuje System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 w zakresie: „Wykonywania odkuwek swobodnie kutych, łuszczenia i przeciągania prętów stalowych oraz handlu artykułami hutniczymi”. Potwierdzeniem tych działań jest kolejne już otrzymanie przez Spółkę pozytywnej oceny stosowanego przez nią SZJ według wymagań ISO 9001:2015 przez zespół audytorski TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., które nastąpiło w dniu 09.01.2018 (ważność otrzymanego Certyfikatu do 08.01.2021 roku).
System zarządzania jakością ISO 9001:2015 określa zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami mającymi wpływ na jakość wytwarzanych produktów lub usług. Międzynarodowy System Zarządzania Jakością potwierdza zdolność do zaspokojenia wysokich wymagań jakościowych gwarantujących w końcowym efekcie zadowolenie Klienta z otrzymywanych od PRO-MAR S.A. wyrobów i usług.
W tym obszarze Spółka PRO-MAR S.A. opiera swoją strategię zarządzania na 3 podstawowych filarach:
• orientacji na Klienta poprzez zrozumienie jego potrzeb oraz stałą ocenę Jego zadowolenia,
• zarządzaniu procesami i zasobami w celu optymalizacji procesów wytwórczych oraz zaspokojeniu oczekiwań Klienta,
• ciągłej analizie wyników z produkcji i wskaźników efektywności procesów oraz ciągłym doskonaleniu rozwiązań systemowych oraz kadry pracowniczej.
Dzięki temu, możemy z pełną odpowiedzialnością zadeklarować dalsze zaangażowanie w pracach nad spełnieniem wymagań i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz przydzielenie środków niezbędnych dla realizacji przyjętej Polityki Jakości.
Satysfakcja naszych Klientów stanowi bowiem niezbędny warunek sukcesu naszej firmy.

<<powrot do aktualności