tel: +48 61 87 30 835     biuro@pro-mar.com.pl     mapa dojazdu >>

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze oferowane przez PRO-MAR S.A. są produkowane głównie przez europejskie huty z grupy ArcelorMittal, CMC, HSJ, Bankowa oraz Moravia Steel. Dzięki nim nasz asortyment jest bardzo bogaty i różnorodny.

PRO-MAR S.A może zapewnić praktycznie każdy rodzaj stali walcowanej, ciągnionej, łuszczonej oraz kutej dostępnej na polskim i europejskim rynku, w relatywnie krótkim czasie i przystępnej cenie.

Dostawy wyrobów hutniczych niebędących produktem PRO-MAR S.A realizujemy w ramach kompletacji dostaw, tak aby nasi Klienci otrzymywali możliwie najszersze wsparcie, w zapewnieniu ciągłości procesów produkcyjnych.

Nasze pręty to doskonały wybór zawsze wtedy, gdy stal ma spełniać określone wymagania jakościowe (np. twardość na powierzchni, wytrzymałość, przydatność do spawania). Każdy oferowany przez Nas materiał otrzymuje indywidualny numer indeksu, któremu towarzyszy świadectwo odbioru 3.1 wraz z wszystkimi jakościowymi charakterystykami. Gwarantuje to pełną kontrolę nad właściwościami chemiczno-mechanicznymi naszych wyrobów i szybką reakcję na zapytanie klienta. Świadectwo odbioru przypisane do konkretnej partii towaru przechowywane jest w wersji elektronicznej bezterminowo. Udostępniamy je na życzenie klienta bez naliczania dodatkowych opłat.

Dzięki precyzyjnej kombinacji składu chemicznego i obróbki cieplnej osiągamy optymalne właściwości obróbcze i użytkowe oferowanych wyrobów.

Naszym głównym asortymentem są pręty gorącowalcowane dostępne w następujących gatunkach stali :

 • Stale konstrukcyjne (gatunki S235JR (St3s), S27SJR, S3SSJ2 (18G2A)),
 • Stale automatowe (11SMn30, 11SMnPB30, A10X, 1.0715, CF 9SMn28, 9SMn28, 1.0715),
 • Stale jakościowe do ulepszania cieplnego (C45E, C55E, C60E, 41Cr4, 42CrMo4, 34CrNiMo6),
 • Stale ulepszone cieplnie (C45+QT, C60+QT, 42CrMo4+QT/40HMT, 42CrMoS4+QT, 41Cr4+QT, 51CrV4+QT, 34CrN1Mo6+QT, S4SiCr6+QT, S1CrV4+QT),
 • Stale do nawęglania (16MnCr5, 20MnCr5, 18NiCrMo7-6),
 • Stale do azotowania (38HMJ),
 • Stale sprężynowe (60S2A, 54SiCr6, S1CrV4, 50HS).

Pręty Walcowane

Pręty walcowane to standardowy i najprostszy dostępny wyrób hutniczy na rynku. W PRO-MAR S.A. wykorzystujemy je w charakterze półproduktów (wsadów) do dalszej produkcji stali ciągnionej i łuszczonej.

Na rynku wyróżniamy wiele prętów o zróżnicowanej średnicy, długości, czy parametrach. Mogą być one wyprodukowane z różnych stopów metali a także poddane dodatkowym obróbkom cieplnym, w tym także w naszym zakładzie (+N, +A, +FP, +SR oraz +QT).

Zaletą walcowania prętów na gorąco jest fakt, że w wyniku tego procesu otrzymujemy ustandaryzowany i wysoce powtarzalny wrób, doskonale nadający się do obróbki skrawaniem, kucia czy ciągnienia.

Jest to również bardzo efektywna metoda, gdyż proces produkcji przebiega szybko i sprawnie, a dostarczane wyroby są wytwarzane zgodnie z normą EN 10060.

Pręty walcowane – własności

Stal walcowana jest jednym z najtańszych i najpowszechniejszych materiałów hutniczych na rynku.

Zastosowanie prętów walcowanych

Pręty gładkie wykorzystywane są w procesach produkcji, gdzie nie jest potrzebna najwyższa precyzja wykonania. Pręty gorącowalcowane zgodnie z normą EN 10060 mogą posiadać znaczącą odchyłkę wymiarową na średnicy w przekroju całego pręta, ponadto mogą posiadać większą odchyłkę prostoliniowości względem prętów precyzyjnych takich jak pręty ciągnione czy łuszczone.

W przypadku potrzeby zachowania większej precyzji lub gdy wymagane są określone własności wytrzymałości, pręty walcowane poddaje się dalszej obróbce, wykonywanej metodą ciągnienia na zimno lub łuszczenia.

Pręty walcowane okrągłe w zależności od gatunku znajdują zastosowanie w sektorze budownictwa do zbrojenia betonu lub do produkcji elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń.

Walcowanie stali co to?

Walcowanie stali jest podstawową i najpowszechniejszą metodą kształtowania plastycznego w hutnictwie. Polega ono na plastycznym odkształceniu materiału wsadowego jak np. wlewki, COS-y, kęsiska czy kęsy, które trafiają na odpowiednie urządzenie – walcarkę. Urządzenie to za pomocą walców mechanicznie formuje ich kształt.

Wyróżniamy w hutnictwie dwie podstawowe metody walcowania:

 • na gorąco,
 • na zimno.

Podstawowym kryterium ich podziału jest tu tzw. temperatura rekrystalizacji (poniżej temperatury 550°C przyjmuje się za walcowanie na zimno, natomiast powyżej – na gorąco).

Podczas walcowania na gorąco zastosowana temperatura mieści się w zakresie od 1050 do 1300°C. Wysokie temperatury w trakcie procesu walcowania na gorąco znacząco wpływają na poprawę właściwości plastycznych wsadu, co z kolei przekłada się na zmniejszenie siły nacisku potrzebnej do odkształcenia.

Walcowanie prętów na zimno jest procesem, który na początkowym etapie produkcji nie różni się istotnie od walcowania na gorąco, gdyż w obu przypadkach rozpoczynają się niemal identycznie. Dopiero na późniejszych etapach (po schłodzeniu), materiały poddawane są dalszym obróbkom mechanicznym. Dzięki czemu określa się je jako walcowane na zimno.

Do największych zalet prętów walcowanych na zimno zaliczamy m.in.: lepszą jakość powierzchni względem prętów gorącowalcowanych, a także wyższą tolerancję wykonania (średnica i prostoliniowość).

Oferta od PRO-MAR S.A.

PRO-MAR S.A jest liderem wśród polskich producentów prętów i drutów precyzyjnych (ciągnionych i łuszczonych) o powierzchni jasnej „bright steel products”, a także odkuwek swobodnych wykorzystywanych na potrzeby wytwórców elementów złącznych, elementów budowy maszyn, obróbki skrawaniem CNC, automotive, sektora energetycznego, wydobywczego i gazowego.

Oferta firmy obejmuje pręty ciągnione (w zakresie Ø5 – 70mm), druty ciągnione w krąg (w zakresie Ø5 – 20mm), pręty łuszczone (w zakresie Ø10 – 98mm), druty łuszczone w krąg (w zakresie
Ø6 – 28mm) oraz odkuwki swobodnie kute o wadze max. 2 tony, wykonywane według specyfikacji klienta.

PRO-MAR S.A specjalizuje się w wieloetapowym procesie obróbki, dzięki czemu dostarcza swoim Klientom wysokiej jakości półprodukty do dalszej obróbki. Na przestrzeni ponad 25-ciu lat swojego istnienia mała firma, operująca głównie w lokalnej przestrzeni biznesowej, przekształciła się w jednego z największych producentów precyzyjnych wyrobów stalowych w Polsce.

Odpowiednie zespolenie celów i zadań w naszej firmie daje możliwość reakcji na zmieniające się warunki rynkowe oraz elastyczne podejście do wymagań Klienta. Dążąc do osiągnięcia wyższych standardów, zgodnie z przyjętą misją firmy, zapewniamy naszym odbiorcom produkty wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie i atrakcyjne terminy realizacji powierzonych zleceń.

Gwarantujemy bezpieczne, sprawdzone i spełniające światowe normy wyroby w stabilnych cenach. Oferujemy najwyższą jakość produkcji i świadczonych usług, w oparciu o system zarządzania ISO 9001, potwierdzone audytami i certyfikatami przyznanymi przez renomowane stowarzyszenia np. UDT i TÜV. Nasze wyroby są używane w produkcji urządzeń ciśnieniowych w oparciu o dyrektywę 2014/68/UE PED i AD 2000 – Merkblatt W0.

Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu stale podnoszącej swoje kwalifikacje kadry pracowników.


Zapytanie ofertowe  * Oznacza obowiązkowe pole