tel: +48 61 87 30 835     biuro@pro-mar.com.pl     mapa dojazdu >>

Okrągłe pręty ciągnione

PRO-MAR S.A jest liderem wśród polskich producentów prętów i drutów precyzyjnych (ciągnionych i łuszczonych) o powierzchni jasnej „bright steel products”, a także odkuwek swobodnych wykorzystywanych na potrzeby wytwórców elementów złącznych, elementów budowy maszyn, obróbki skrawaniem CNC, automotive, sektora energetycznego, wydobywczego i gazowego.

Oferta firmy obejmuje pręty ciągnione (w zakresie Ø5 – 70mm), druty ciągnione w krąg (w zakresie Ø5 – 20mm), pręty łuszczone (w zakresie Ø10 – 98mm), druty łuszczone w krąg (w zakresie Ø6 – 28mm) oraz odkuwki swobodnie kute o wadze max. 2 tony, wykonywane według specyfikacji klienta.

PRO-MAR S.A specjalizuje się w wieloetapowym procesie obróbki, dzięki czemu dostarcza swoim Klientom wysokiej jakości półprodukty do dalszej obróbki. Na przestrzeni ponad 25-ciu lat swojego istnienia mała firma, operująca głównie w lokalnej przestrzeni biznesowej, przekształciła się w jednego z największych producentów precyzyjnych wyrobów stalowych w Polsce.

Odpowiednie zespolenie celów i zadań w naszej firmie daje możliwość reakcji na zmieniające się warunki rynkowe oraz elastyczne podejście do wymagań Klienta. Dążąc do osiągnięcia wyższych standardów, zgodnie z przyjętą misją firmy, zapewniamy naszym odbiorcom produkty wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie i atrakcyjne terminy realizacji powierzonych zleceń.

Gwarantujemy bezpieczne, sprawdzone i spełniające światowe normy wyroby w stabilnych cenach. Oferujemy najwyższą jakość produkcji i świadczonych usług, w oparciu o system zarządzania ISO 9001, potwierdzonych audytami i certyfikatami przyznanymi przez renomowane stowarzyszenia np. UDT i TÜV. Nasze wyroby są używane w produkcji urządzeń ciśnieniowych w oparciu o dyrektywę 2014/68/UE PED i AD 2000 – Merkblatt W0.

Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu stale podnoszącej swoje kwalifikacje kadry pracowników.

Jak powstają pręty ciągnione?

W Pro-Mar S.A wyróżniamy podział prętów na ciągnione, łuszczone i walcowane. Związane jest to z rodzajem stosowanej technologii przy ich produkcji.

Pręty i druty ciągnione produkowane są z prętów gorącowalcowanych i walcówek, na specjalnych urządzeniach służących do plastycznej obróbki stali na zimno – są to m.in.:

  • Ciągarki bębnowe do drutu,
  • Ciągarki ławowe do prętów.

W zależności od materiału wsadowego i użytych maszyn możemy przeprowadzić proces ciągnienia z pręta w pręt, walcówki w pręt prosty lub walcówki w drut (krąg/zwój/cewkę).

Operacji ciągnienia poddawane są najczęściej stale niskowęglowe, węglowe i stopowe do maksymalnej twardości wsadu 250HB.

Stal ciągniona służy często jako półprodukt do dalszej produkcji w różnych obszarach zastosowań. Za przykład mogą służyć pręty ciągnione wykorzystywane do wytwarzania elementów złącznych, jak np. śruby i kotwy.

Pręty ciągnione powstają w procesie plastycznego kształtowania metalu na zimno, w którym materiał poddany plastycznej obróbce przesuwa się przez odpowiednio ukształtowany otwór, specjalnego narzędzia zwanego ciągadłem. Wynikiem procesu jest uzyskanie wyrobów precyzyjnych w postaci prętów lub drutów.

Pierwszym etapem przygotowania wsadu do ciągnienia jest mechaniczne oczyszczenie powierzchni – śrutowanie. Zewnętrzna warstwa materiału wsadowego pokryta jest zgorzeliną, która stanowi mieszaninę tlenków żelaza, powstałych w wyniku wysokotemperaturowego przerobu stali w piecach hutniczych. Dla uzyskania precyzyjnego wyrobu, jakim jest pręt ciągniony, wymagane jest śrutowanie, polegające na mechanicznym zdarciu zgorzeliny za pomocą śrutu staliwnego.

Kolejnym etapem jest poddanie przerobowi półproduktów hutniczych, w postaci prętów walcowanych lub walcówki w kręgu, na specjalnych urządzeniach do ciągnienia na zimno.

Następnie pręty zostają poddane prostowaniu, kontroli końcowej, konserwacji antykorozyjnej, a w dalszej kolejności są pakowane. Opcjonalnie mogą zostać pocięte na pile, zafazowane oraz poddane dodatkowej kontroli powierzchni za pomocą prądów wirowych (NDT).

Pręty ciągnione okrągłe – własności mechaniczne

Ciągnienie prętów zapewnia wyższą skrawalność i niższe koszty produkcji w porównaniu do toczenia prętów gorącowalcowanych (prętów gładkich). Wysoka jakość wykończenia powierzchni pozwala znacząco skrócić dalsze procesy obróbki .

Pręty ciągnione charakteryzuje:

  • Niższy współczynnik chropowatości niż pręty walcowane – wpływa on na niższe zużycie narzędzi,
  • Lepsza skrawalność niż prętów walcowanych i łuszczonych (lepsza łamliwość wióra),
  • Lepsza prostoliniowość niż prętów walcowanych i porównywalna do łuszczonych,
  • Powierzchnia gładka, wolna od nieciągłości i większości zanieczyszczeń na powierzchni,
  • Utwardzona przez ciągnienie powierzchnia ułatwia niektóre obróbki, jak gwintowanie czy wiercenie,
  • Możliwość wykonania dowolnej średnicy w zakresie Ø5 – 70mm w tol. h8/h9/h10/h11 lub innej według norm ISO (PN-EN 20286),
  • Wyższa wytrzymałość na rozciąganie niż prętów walcowanych i łuszczonych.

Podczas ciągnienia własności mechaniczne Rm, Re rosną, natomiast współczynniki KV, A i Z maleją (wyrób ciągniony ma większą twardość niż pręt walcowany przed ciągnieniem).
Pręty ciągnione (kalibrowane) mają lepszy współczynnik kołowości niż pręty walcowane.

Pręty ciągnione– zastosowanie

Pręty ciągnione, w zależności od celu ich zastosowania, wykonywane są z różnych rodzajów stali, o odmiennych właściwościach mechanicznych i podatności na dalsze obróbki jak np. ulepszanie cieplne czy gwintowanie.

Pręty ciągnione charakteryzują się dużą wytrzymałością, która uzyskiwana jest na drodze ich plastycznej obróbki – ciągnienia na zimno. Dzięki swym własnościom, pręty ciągnione znajdują szerokie zastosowanie w branży elektromaszynowej, motoryzacyjnej, meblarskiej oraz budowlanej. Stal ciągniona służy często jako półprodukt do dalszej produkcji w różnych obszarach zastosowań.

Ciągnienie prętów zapewnia także wyższą skrawalność i niższe koszty produkcji w porównaniu z toczeniem prętów walcowanych/gładkich. Wysoka jakość wykończenia powierzchni i ścisłe tolerancje wymiarowe pozwalają skrócić dalsze cykle obróbki.

Oferta

Od momentu rozpoczęcia działalności PRO-MAR S.A. rozwija sprzedaż najwyższej jakości wyrobów stalowych dla wymagających sektorów gospodarki, oferując dodatkowe usługi i wsparcie techniczne naszych ekspertów.

Ze względu na swoją wieloletnią współpracę z największymi dostawcami prętów walcowanych, walcówek a także wsadów kuzienniczych (wlewki, COS-y, kęsy, itp), PRO-MAR S.A. jest uznanym i sprawdzonym producentem i dystrybutorem wyrobów hutniczych. Zaufały nam wiodące firmy specjalizujące się w obróbce skrawaniem i budowie maszyn.

Zgodnie z przyjętą misją spółki staramy się zapewnić wysoki poziom zadowolenia klienta, poprzez terminowe dostawy wyrobów najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Oferta firmy obejmuje pręty ciągnione (w zakresie Ø5 – 70mm), druty ciągnione w krąg (w zakresie Ø5 – 20mm), pręty łuszczone (w zakresie Ø10 – 98mm), druty łuszczone w krąg (w zakresie Ø6 – 28mm) oraz odkuwki swobodnie kute o wadze max. 2 tony, wykonywane według specyfikacji klienta.

PRO-MAR S.A specjalizuje się w wieloetapowym procesie obróbki, dzięki czemu dostarcza swoim Klientom wysokiej jakości półprodukty do dalszej obróbki. Na przestrzeni ponad 25-ciu lat swojego istnienia mała firma, operująca głównie w lokalnej przestrzeni biznesowej, przekształciła się w jednego z największych producentów precyzyjnych wyrobów stalowych w Polsce.

Odpowiednie zespolenie celów i zadań w naszej firmie daje możliwość reakcji na zmieniające się warunki rynkowe oraz elastyczne podejście do wymagań Klienta. Dążąc do osiągnięcia wyższych standardów, zgodnie z przyjętą misją firmy, zapewniamy naszym odbiorcom produkty wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie i atrakcyjne terminy realizacji powierzonych zleceń.

Gwarantujemy bezpieczne, sprawdzone i spełniające światowe normy wyroby w stabilnych cenach. Oferujemy najwyższą jakość produkcji i świadczonych usług w oparciu o system zarządzania ISO 9001, potwierdzone audytami i certyfikatami przyznanymi przez renomowane stowarzyszenia np. UDT i TÜV. Nasze wyroby są używane w produkcji urządzeń ciśnieniowych w oparciu o dyrektywę 2014/68/UE PED i AD 2000 – Merkblatt W0.