tel: +48 61 87 30 835     biuro@pro-mar.com.pl     mapa dojazdu >>

Aktualny stan magazynowy w tonach: 6922

Magazyn Index Nazwa Ilość (tony)
Poznań AR013A0 DRUT CIĄGNIONY 12 S235JR 0,092
Poznań AI312A3 DRUT CIĄGNIONY 12 S235JR 1,230
Poznań AO262A1 DRUT ŁUSZCZONY 12 54SICR6+A 0,338
Poznań AK023A1 DRUT ŁUSZCZONY 13 54SICR6A 0,732
Poznań AB481A3 DRUT ŁUSZCZONY 15 54SICR6+A 0,348
Poznań AD699A3A0 DRUT ŁUSZCZONY 15 54SICR6+A 0,578
Poznań AK301A2A PRĘT CIĄG. KWARDAT 10 C45 2GAT 3,560
Poznań AM945 PRĘT CIĄGNIONY 5.0 S235JR 0,503
Poznań S1392A3 PRĘT CIĄGNIONY 6.75 S235JR 0,444
Poznań AI952A0 PRĘT CIĄGNIONY 7.0 11SMN30 0,526
Poznań AO538A3 PRĘT CIĄGNIONY 7.0 S235JR 0,246
Poznań AS384A0 PRĘT CIĄGNIONY 7.0 S235JR 1,021
Poznań AI364A0 PRĘT CIĄGNIONY 8.0 11SMN30 1,674
Poznań AM036A0 PRĘT CIĄGNIONY 8.0 C45R 0,550
Poznań AK637B1 PRĘT CIĄGNIONY 8.0 S235JR 0,258
Poznań AP372A0 PRĘT CIĄGNIONY 8.0 S235JR 4,253
Poznań AK649A0 PRĘT CIĄGNIONY 8.0 S355J2 1,480
Poznań AM077A0 PRĘT CIĄGNIONY 8.0 S355J2 1,948
Poznań AO113A2 PRĘT CIĄGNIONY 8.0 S355J2 0,562
Poznań AO624A2 PRĘT CIĄGNIONY 8.0 S355J2 3,183
Poznań AK271A4 PRĘT CIĄGNIONY 8.8 41CR4 1,038
Poznań AO625A2 PRĘT CIĄGNIONY 8.8 S355J2 2,308
Poznań AK637B0 PRĘT CIĄGNIONY 8.9 S235JR 0,500
Poznań AI330A1 PRĘT CIĄGNIONY 9 11SMN30 1,022
Poznań AO540A2 PRĘT CIĄGNIONY 9.0 S235JR 4,106
Poznań S1021A5 PRĘT CIĄGNIONY 9.0 S355J2 0,024
Poznań AI330A4 PRĘT CIĄGNIONY 10 11SMN30 1,441
Poznań AE603A2 PRĘT CIĄGNIONY 10 C45E 0,199
Poznań AS292A0 PRĘT CIĄGNIONY 10 C45R 2,296
Poznań AS292A1 PRĘT CIĄGNIONY 10 C45R 2,292
Poznań AO104A2 PRĘT CIĄGNIONY 10 S235JR 0,316
Poznań AO242A0 PRĘT CIĄGNIONY 10 S235JR 2,576
Poznań AO548A3 PRĘT CIĄGNIONY 10 S235JR 0,716
Poznań AO242A0 PRĘT CIĄGNIONY 10 S235JR 0,160
Poznań AO548A3 PRĘT CIĄGNIONY 10 S235JR 0,303
Poznań AO626A1 PRĘT CIĄGNIONY 10 S355J2 5,656
Poznań AS589A0 PRĘT CIĄGNIONY 10.8 41CR4 0,040
Poznań AS589A0 PRĘT CIĄGNIONY 10.8 41CR4 2,232
Poznań AP761A2 PRĘT CIĄGNIONY 10.8 S235JR 0,682
Poznań AI953A0 PRĘT CIĄGNIONY 11 11SMN30 0,630
Poznań AS661A0 PRĘT CIĄGNIONY 11 S235JR 0,114
Poznań AS662A0 PRĘT CIĄGNIONY 11 S235JR 2,192
Poznań AP377A4 PRĘT CIĄGNIONY 11 S355J2 0,660
Poznań AP377A5 PRĘT CIĄGNIONY 11 S355J2 0,402
Poznań AI941A6 PRĘT CIĄGNIONY 11.5 S235JR 0,224
Poznań AM891A0 PRĘT CIĄGNIONY 12 11SMN30 2,856
Poznań AO581A0 PRĘT CIĄGNIONY 12 11SMN30 3,772
Poznań AR027A3 PRĘT CIĄGNIONY 12 C45E 0,978
Poznań AS021A4 PRĘT CIĄGNIONY 12 S235JR 5,749
Poznań AO627A4 PRĘT CIĄGNIONY 12 S355J2 1,043
Poznań AO343A1 PRĘT CIĄGNIONY 12 11SMNPB30 5,330
Poznań AM892A0 PRĘT CIĄGNIONY 13 11SMN30 3,054
Poznań AS379A0 PRĘT CIĄGNIONY 13 S235JR 0,274
Poznań AO343A0 PRĘT CIĄGNIONY 13 11SMNPB30 5,422
Poznań AM892A3 PRĘT CIĄGNIONY 14 11SMN30 4,414
Poznań AM892A3 PRĘT CIĄGNIONY 14 11SMN30 0,276
Poznań AP173A0 PRĘT CIĄGNIONY 14 35HGS+A 4,530
Poznań AM883A0 PRĘT CIĄGNIONY 14 C45 0,196
Poznań AR019A4 PRĘT CIĄGNIONY 14 S235JR 0,412
Poznań AP379A5 PRĘT CIĄGNIONY 14 S355J2 1,474
Poznań AI956A0 PRĘT CIĄGNIONY 15 11SMN30 0,057
Poznań AP385A0 PRĘT CIĄGNIONY 15 11SMN30 4,472
Poznań AR019A5 PRĘT CIĄGNIONY 15 S235JR 5,032
Poznań AK643B1 PRĘT CIĄGNIONY 15 S235JR 0,755
Poznań AR019A5 PRĘT CIĄGNIONY 15 S235JR 0,100
Poznań AO545A0 PRĘT CIĄGNIONY 15 S235JR+N 0,984
Poznań AO986A0 PRĘT CIĄGNIONY 16 11SMN30 0,806
Poznań AP386A2 PRĘT CIĄGNIONY 16 11SMN30 0,298
Poznań AP386A3 PRĘT CIĄGNIONY 16 11SMN30 4,404
Poznań AR029A0 PRĘT CIĄGNIONY 16 41CR4 1,726
Poznań AI328A0 PRĘT CIĄGNIONY 16 41CR4 0,550
Poznań AM888A2 PRĘT CIĄGNIONY 16 C45 0,944
Poznań AM888A2 PRĘT CIĄGNIONY 16 C45 0,522
Poznań AR020A0 PRĘT CIĄGNIONY 16 S235JR 0,032
Poznań AP374A5 PRĘT CIĄGNIONY 16 S235JR 1,036
Poznań AR020A0 PRĘT CIĄGNIONY 16 S235JR 6,826
Poznań AS552A1 PRĘT CIĄGNIONY 16 S235JR 1,646
Poznań AS035A0 PRĘT CIĄGNIONY 16 S355J2 0,004
Poznań AS295A0 PRĘT CIĄGNIONY 16 S355J2 0,044
Poznań AS035A0 PRĘT CIĄGNIONY 16 S355J2 2,276
Poznań AS295A0 PRĘT CIĄGNIONY 16 S355J2 3,498
Poznań AK645A2 PRĘT CIĄGNIONY 16.95 S235JR 2,204
Poznań AD810A1 PRĘT CIĄGNIONY 17 42CRMO4A 0,283
Poznań AG048A0 PRĘT CIĄGNIONY 17.2 41CR4 1,248
Poznań AI317A0 PRĘT CIĄGNIONY 18 11SMN30 2,114
Poznań AE937A1 PRĘT CIĄGNIONY 18 11SMN30 1,627
Poznań AI937A3 PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 5,146
Tarnowskie Góry AO128A3 PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 0,030
Poznań AO237 PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 1,440
Poznań AR021A4 PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 0,730
Poznań AP096A3 PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 1,278
Poznań AO111A0 PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 0,340
Poznań AO128A7 PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 0,792
Poznań AP096A2A PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 1211,000
Poznań AP096A3 PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 0,716
Poznań AO111A0A PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 300,000
Poznań AP375A3 PRĘT CIĄGNIONY 18 S235JR 0,450
Poznań AR023A1 PRĘT CIĄGNIONY 18 S355J2 3,800
Poznań AO118A7 PRĘT CIĄGNIONY 18 S355J2 2,128
Poznań AK583A2 PRĘT CIĄGNIONY 18.00 C45E 0,744
Poznań AO482A0 PRĘT CIĄGNIONY 18.5 16MNCR5 0,425
Poznań AK583A1 PRĘT CIĄGNIONY 18.97 C45E 1,400
Poznań AI438A0 PRĘT CIĄGNIONY 19 C45E 0,994
Poznań AM139B0 PRĘT CIĄGNIONY 19 S235JR 1,600
Poznań AM052A0 PRĘT CIĄGNIONY 20 11SMN30 0,070
Poznań AO995A1A PRĘT CIĄGNIONY 20 11SMN30 0,052
Poznań AP839A4 PRĘT CIĄGNIONY 20 16MNCR5 0,084
Poznań AS524A0 PRĘT CIĄGNIONY 20 16MNCR5A 0,132
Poznań AS557A0 PRĘT CIĄGNIONY 20 16MNCR5A 0,068
Poznań AS535A0 PRĘT CIĄGNIONY 20 41CR4 1,302
Poznań AM149A7 PRĘT CIĄGNIONY 20 C45E 2,208
Poznań AP486A5 PRĘT CIĄGNIONY 20 C45E 0,470
Poznań AR024A3 PRĘT CIĄGNIONY 20 S355J2 4,238
Poznań AO344A0 PRĘT CIĄGNIONY 20 11SMNPB30 7,328
Poznań AP876A0 PRĘT CIĄGNIONY 20 42CRMOS4+A 5,650
Poznań AP691A0 PRĘT CIĄGNIONY 20.03 S235JR 1,920
Poznań AK968A3 PRĘT CIĄGNIONY 20.03 S235JR 0,132
Poznań AS387A1 PRĘT CIĄGNIONY 20.5 S235JR 1,200
Poznań AO520A1 PRĘT CIĄGNIONY 21 11SMN30 1,016
Poznań AK968A4 PRĘT CIĄGNIONY 21 C15R 0,933
Poznań AM533A2 PRĘT CIĄGNIONY 21 S355J2 1,022
Poznań AS669A0 PRĘT CIĄGNIONY 21.6 41CR4 2,342
Poznań AK390A1 PRĘT CIĄGNIONY 22 11SMN30 0,140
Poznań AI150A0 PRĘT CIĄGNIONY 22 11SMN30 2,350
Poznań AP974A0 PRĘT CIĄGNIONY 22 16MNCR5 3,700
Poznań AE762A0 PRĘT CIĄGNIONY 22 16MNCR5 1,020
Poznań AM150A2 PRĘT CIĄGNIONY 22 C45E 1,938
Poznań AM362A5 PRĘT CIĄGNIONY 22 C45E 0,457
Poznań AS387A0 PRĘT CIĄGNIONY 22 S235JR 1,060
Poznań AP200A0 PRĘT CIĄGNIONY 22 S235JR 2,120
Poznań AP175A0 PRĘT CIĄGNIONY 22 S355J2 2,042
Poznań AP593A0 PRĘT CIĄGNIONY 22 S355J2 0,508
Poznań AP175A0 PRĘT CIĄGNIONY 22 S355J2 0,028
Poznań AO421A1 PRĘT CIĄGNIONY 22 S355J2+N 23,550
Poznań AM174A0 PRĘT CIĄGNIONY 22 11SMN30 5,664
Poznań AP227A0 PRĘT CIĄGNIONY 22.95 11SMN30 0,056
Poznań P1470A0 PRĘT CIĄGNIONY 24 C45 1,200
Poznań AO530A1 PRĘT CIĄGNIONY 24.5 41CR4 0,060
Poznań AP527A2 PRĘT CIĄGNIONY 25 11SMN30 0,032
Tarnowskie Góry AP527A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 11SMN30 0,160
Poznań AP156A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 11SMN30 3,804
Poznań AP527A2 PRĘT CIĄGNIONY 25 11SMN30 0,908
Poznań AS569A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 11SMN30 0,863
Poznań AS569A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 11SMN30 0,042
Poznań AP156A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 11SMN30 0,146
Poznań AP610A3 PRĘT CIĄGNIONY 25 C45E 0,495
Poznań AN045A1 PRĘT CIĄGNIONY 25 C45E 0,140
Poznań AP488A5 PRĘT CIĄGNIONY 25 C45E 2,862
Poznań AO463A3 PRĘT CIĄGNIONY 25 C45E 0,030
Poznań AP478A1 PRĘT CIĄGNIONY 25 S235JR 0,814
Poznań AM140A2 PRĘT CIĄGNIONY 25 S235JR 0,099
Poznań AO453A1 PRĘT CIĄGNIONY 25 S235JR 0,210
Poznań AP258A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 S235JR 2,010
Poznań AP594A1 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 0,016
Poznań AP594A2 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 1,760
Poznań AP595A1 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 0,015
Tarnowskie Góry AP105A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 0,546
Poznań AP937A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 0,020
Poznań AS121A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 0,012
Poznań AS121A1 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 0,015
Poznań AS408A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 0,012
Poznań AP813A2 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 0,148
Poznań AP937A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 S355J2 4,452
Poznań AO996A0 PRĘT CIĄGNIONY 25 11SMN30 0,080
Poznań AO996A1 PRĘT CIĄGNIONY 25 11SMN30 0,010
Poznań AP813A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.0 S355J2 0,020
Poznań AP813A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.0 S355J2 2,804
Poznań AS089A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.3 C45E 4,198
Poznań AP634A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.3 C45E 3,402
Poznań AP773A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.3 C45E 1,870
Poznań AP795A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.3 C45E 3,736
Poznań AP831A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.3 C45E 1,920
Poznań AP946A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.3 C45E 10,244
Poznań AP947A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.3 C45E 10,276
Poznań AO497A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.4 41CR4 0,064
Poznań AP147A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.4 41CR4 0,092
Poznań AS633A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.4 S235JR 0,535
Poznań AP814A0 PRĘT CIĄGNIONY 25.4 S355J2 1,015
Poznań AO522A0 PRĘT CIĄGNIONY 26 11SMN30 1,488
Poznań AP964A0 PRĘT CIĄGNIONY 26 11SMN30 6,782
Poznań AK809A1 PRĘT CIĄGNIONY 26 C45E 1,044
Poznań AM155A2 PRĘT CIĄGNIONY 26 C45E 0,326
Poznań AP947A1 PRĘT CIĄGNIONY 26 C45E 0,058
Poznań AS150A1 PRĘT CIĄGNIONY 26 C45E 0,092
Poznań AS345A0 PRĘT CIĄGNIONY 26 C45E 0,184
Poznań AS423A0 PRĘT CIĄGNIONY 26 C45E 0,226
Poznań AP116A0 PRĘT CIĄGNIONY 26 S235JR 0,004
Poznań AP737A0 PRĘT CIĄGNIONY 26 S355J2 1,752
Poznań AS425A1 PRĘT CIĄGNIONY 27 41CR4 0,062
Poznań AP177A0 PRĘT CIĄGNIONY 27 S355J2 0,410
Poznań AS668A0 PRĘT CIĄGNIONY 27.25 41CR4 2,288
Poznań AK580A0 PRĘT CIĄGNIONY 28 11SMN30 2,210
Poznań AG117A2 PRĘT CIĄGNIONY 28 11SMN30 0,628
Poznań AM727A3 PRĘT CIĄGNIONY 28 C15R 0,250
Poznań AP462A2 PRĘT CIĄGNIONY 28 S355J2 3,895
Poznań AP462A5 PRĘT CIĄGNIONY 28 S355J2 0,565
Poznań AK392A2 PRĘT CIĄGNIONY 30 11SMN30 5,324
Poznań AH436A0 PRĘT CIĄGNIONY 30 11SMN30 0,293
Poznań AP957A1 PRĘT CIĄGNIONY 30 16MNCR5 0,012
Poznań AP957A2 PRĘT CIĄGNIONY 30 16MNCR5 1,390
Poznań AP148A0 PRĘT CIĄGNIONY 30 41CR4 0,010
Poznań AO991A3 PRĘT CIĄGNIONY 30 C45E 0,740
Poznań AG800A8 PRĘT CIĄGNIONY 30 C45E 1,090
Poznań AS078A1 PRĘT CIĄGNIONY 30 C45E 1,823
Poznań AP208A1 PRĘT CIĄGNIONY 30 C45E 0,055
Poznań AP208A2 PRĘT CIĄGNIONY 30 C45E 1,200
Poznań AP491A1 PRĘT CIĄGNIONY 30 C45E 0,040
Poznań AO517A0 PRĘT CIĄGNIONY 30 C55 0,010
Poznań AA364A2 PRĘT CIĄGNIONY 30 CK55+N 0,450
Poznań AP480A2 PRĘT CIĄGNIONY 30 S235JR 2,380
Poznań AP597A0 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 0,002
Poznań AP844A0 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 0,008
Poznań AP844A1 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 0,020
Poznań AO169A1 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 0,020
Poznań AP597A0 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 4,402
Poznań AO718A0 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 1,970
Poznań AO718A4 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 2,526
Poznań AP815A0 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 0,005
Poznań AO718A5 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 0,112
Poznań AP246A0 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 0,115
Poznań AP246A2 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 2,200
Poznań AP938A2 PRĘT CIĄGNIONY 30 S355J2 5,036
Poznań AP480A4 PRĘT CIĄGNIONY 30.03 S235JR 0,148
Poznań AS078A0 PRĘT CIĄGNIONY 30.35 C45E 1,952
Poznań AS078A2 PRĘT CIĄGNIONY 30.35 C45E 1,534
Poznań AS078A0 PRĘT CIĄGNIONY 30.35 C45E 0,200
Poznań AP612A1 PRĘT CIĄGNIONY 30.35 C45E 3,368
Poznań AP158A0 PRĘT CIĄGNIONY 31 11SMN30 0,060
Poznań AS512A0 PRĘT CIĄGNIONY 31 C35E 4,590
Poznań AI151A1 PRĘT CIĄGNIONY 32 11SMN30 0,612
Poznań AM730A1 PRĘT CIĄGNIONY 32 11SMN30 1,712
Poznań AM730A0 PRĘT CIĄGNIONY 32 11SMN30 0,735
Poznań AP492A3 PRĘT CIĄGNIONY 32 C45E 0,365
Poznań AP005A0 PRĘT CIĄGNIONY 32 C55 0,004
Poznań AO719A0 PRĘT CIĄGNIONY 32 S355J2 1,461
Poznań AP463A1 PRĘT CIĄGNIONY 32 S355J2 5,670
Poznań AO719A5 PRĘT CIĄGNIONY 32 S355J2 3,220
Poznań AP463A1 PRĘT CIĄGNIONY 32 S355J2 0,040
Poznań AP463A2 PRĘT CIĄGNIONY 32 S355J2 1,100
Poznań AP939A0 PRĘT CIĄGNIONY 32.7 S355J2 0,034
Poznań AP463A0 PRĘT CIĄGNIONY 32.7 S355J2 1,978
Poznań AP463A0 PRĘT CIĄGNIONY 32.7 S355J2 0,024
Poznań AP494A1 PRĘT CIĄGNIONY 34.6 C45E 1,008
Poznań AN016A0 PRĘT CIĄGNIONY 35 11SMN30 2,465
Poznań AN016A2 PRĘT CIĄGNIONY 35 11SMN30 0,757
Poznań AS084A2 PRĘT CIĄGNIONY 35 C45E 4,848
Poznań AP494A2 PRĘT CIĄGNIONY 35 C45E 0,920
Poznań AP513A0 PRĘT CIĄGNIONY 35 CK55-N 0,870
Poznań AO696A0 PRĘT CIĄGNIONY 35 S235J2 1,156
Poznań AP940A0 PRĘT CIĄGNIONY 35 S355J2 0,037
Poznań AP178A0 PRĘT CIĄGNIONY 35 S355J2 1,097
Poznań AP139A3 PRĘT CIĄGNIONY 35 16MNCRS5FP 0,014
Poznań AS176A0 PRĘT CIĄGNIONY 35.6 C55+N 7,970
Poznań AP940A1 PRĘT CIĄGNIONY 36 S355J2 0,020
Poznań AO997A1 PRĘT CIĄGNIONY 38 11SMN30 0,495
Poznań AP516A1 PRĘT CIĄGNIONY 38 11SMN30 0,591
Poznań AP496A0 PRĘT CIĄGNIONY 38 C45 0,174
Poznań AR001A2 PRĘT CIĄGNIONY 38 C45E 0,022
Poznań AS269A0 PRĘT CIĄGNIONY 38 C45E 0,004
Poznań AP606A0 PRĘT CIĄGNIONY 38 S235JR 0,305
Poznań AP817A0 PRĘT CIĄGNIONY 38,8 S355J2 1,124
Poznań AP018A2 PRĘT CIĄGNIONY 38.2 S355J2 0,015
Poznań AP464A1 PRĘT CIĄGNIONY 38.2 S355J2 0,008
Poznań AP742A0 PRĘT CIĄGNIONY 38.4 S355J2 0,014
Poznań AP181A3 PRĘT CIĄGNIONY 38.95 S355J2 0,012
Poznań AP181A3 PRĘT CIĄGNIONY 38.95 S355J2 1,118
Poznań AP159A0 PRĘT CIĄGNIONY 39 11SMN30 2,150
Poznań AP690A0 PRĘT CIĄGNIONY 39.5 C45E 0,008
Poznań AP181A1 PRĘT CIĄGNIONY 39.9 S355J2 0,013
Poznań AM733A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 11SMN30 1,593
Poznań AO998A1 PRĘT CIĄGNIONY 40 11SMN30 4,866
Poznań AM998A1 PRĘT CIĄGNIONY 40 41CR4 0,010
Poznań T1326A9 PRĘT CIĄGNIONY 40 41CR4 0,201
Poznań AM998A1 PRĘT CIĄGNIONY 40 41CR4 0,590
Poznań AP613A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 C45E 1,960
Poznań AP910A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 C45E 0,020
Poznań AP910A1 PRĘT CIĄGNIONY 40 C45E 1,515
Poznań AP913A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 C45E 0,520
Poznań AP918A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 C45E 1,505
Poznań AS301A1 PRĘT CIĄGNIONY 40 C45E 0,027
Poznań AS301A2 PRĘT CIĄGNIONY 40 C45E 0,635
Poznań AP833A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 C45E 0,672
Poznań AP910A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 C45E 1,230
Poznań AP827A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 S235JR 0,016
Poznań AS042A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 S235JR 0,002
Poznań AP827A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 S235JR 0,324
Poznań AS042A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 S235JR 3,128
Poznań AS351A1 PRĘT CIĄGNIONY 40 S235JR 1,052
Poznań AS071A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 S355J2 2,400
Poznań AP108A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 S355J2 2,510
Poznań AP181A2 PRĘT CIĄGNIONY 40 S355J2 0,075
Poznań AS266A0 PRĘT CIĄGNIONY 40 E295 0,820
Poznań T1510A3 PRĘT CIĄGNIONY 40 42CRMOS4+A 0,095
Poznań AP644A2 PRĘT CIĄGNIONY 41,8 S355J2 1,850
Poznań AP232A0 PRĘT CIĄGNIONY 42 11SMN30 1,280
Poznań AP183A0 PRĘT CIĄGNIONY 42 S355J2 4,400
Poznań AP644A1 PRĘT CIĄGNIONY 42.4 S355J2 0,006
Poznań AP466A0 PRĘT CIĄGNIONY 43.8 S355J2 0,016
Poznań AO993A1 PRĘT CIĄGNIONY 44 C15R 5,476
Poznań AO993A1 PRĘT CIĄGNIONY 44 C15R 0,004
Poznań AH111A2 PRĘT CIĄGNIONY 45 11SMN30 1,188
Poznań AH111A3 PRĘT CIĄGNIONY 45 11SMN30 2,482
Poznań AP336A0 PRĘT CIĄGNIONY 45 C45E 0,541
Poznań AM365A1 PRĘT CIĄGNIONY 45 C45E 0,475
Poznań AO474A0 PRĘT CIĄGNIONY 45 C45E 2,960
Poznań AP948A0 PRĘT CIĄGNIONY 45 C45R 0,862
Poznań AK535A1 PRĘT CIĄGNIONY 45 S235JR 1,700
Poznań AP941A0 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 2,810
Poznań AS280A0 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 2,132
Poznań AS280A0 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 0,018
Poznań AS520A0 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 0,072
Poznań AS520A1 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 5,100
Poznań AP184A0 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 2,235
Poznań AP819A0 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 0,298
Poznań AP467A2 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 0,005
Poznań AP467A3 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 0,053
Poznań AP467A4 PRĘT CIĄGNIONY 45 S355J2 1,275
Poznań AP965A0 PRĘT CIĄGNIONY 45.5 11SMN30 8,890
Poznań AP233A0 PRĘT CIĄGNIONY 45.5 11SMN30 1,630
Poznań AP298A0 PRĘT CIĄGNIONY 45.5 11SMN30 2,300
Poznań AS455A0 PRĘT CIĄGNIONY 46 11SMN30 0,410
Poznań AS697A0 PRĘT CIĄGNIONY 46 11SMN30 1,640
Poznań AE705A0 PRĘT CIĄGNIONY 48 11SMN30 0,544
Poznań AP950A0 PRĘT CIĄGNIONY 48 C45R 0,010
Poznań AP469A1 PRĘT CIĄGNIONY 48 S355J2 5,062
Poznań AO987A0 PRĘT CIĄGNIONY 48 S355J2 0,040
Poznań AO987A1 PRĘT CIĄGNIONY 48 S355J2 0,040
Poznań AS359A0 PRĘT CIĄGNIONY 49.9 S355J2 0,088
Tarnowskie Góry AE939A2 PRĘT CIĄGNIONY 50 11SMN30 0,521
Tarnowskie Góry AK395A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 11SMN30 0,046
Poznań AP235A2 PRĘT CIĄGNIONY 50 11SMN30 0,522
Poznań AP692A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 C15R 0,039
Poznań AO476A2 PRĘT CIĄGNIONY 50 C45E 0,062
Poznań AP498A5 PRĘT CIĄGNIONY 50 C45R 0,585
Poznań AP498A4 PRĘT CIĄGNIONY 50 C45R 2,320
Poznań AK040A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 S235JR 0,076
Poznań AO461A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 S235JR 2,214
Poznań AS271A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 S235JR 0,400
Poznań AS272A1 PRĘT CIĄGNIONY 50 S235JR 0,815
Poznań AO438A2 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 0,590
Poznań AP187A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 0,368
Poznań AS393A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 0,010
Poznań AS394A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 2,340
Poznań AS394A1 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 2,230
Poznań AO438A2 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 0,020
Poznań AS393A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 0,300
Poznań AP187A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 0,002
Poznań AP470A0 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 0,146
Poznań AP942A1 PRĘT CIĄGNIONY 50 S355J2 10,336
Poznań AP775A0 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E 0,079
Poznań AP835A0 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E 0,102
Poznań AS145A0 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E 1,160
Poznań AS145A0 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E 0,050
Poznań AP775A0 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E 1,826
Poznań AP211A2 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E 0,160
Poznań AP835A0 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E 2,908
Poznań AP211A2 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E 4,990
Poznań AO476A3 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E 0,338
Poznań AP993A0 PRĘT CIĄGNIONY 50.8 C45E+N 0,050
Poznań AK831A0 PRĘT CIĄGNIONY 52 11SMN30 0,921
Poznań AO224A1 PRĘT CIĄGNIONY 52 C45E 0,001
Poznań AK030A2 PRĘT CIĄGNIONY 52 S355J2 0,490
Poznań AO208A1 PRĘT CIĄGNIONY 55 11SMN30 2,476
Poznań AO999A0 PRĘT CIĄGNIONY 55 11SMN30 12,480
Poznań AP776A0 PRĘT CIĄGNIONY 55 C45R 0,012
Poznań AK816A0 PRĘT CIĄGNIONY 55 C45R 0,515
Poznań AP951A2 PRĘT CIĄGNIONY 55 C45R 0,018
Poznań AP951A3 PRĘT CIĄGNIONY 55 C45R 0,027
Poznań AP951A2 PRĘT CIĄGNIONY 55 C45R 2,566
Poznań AK851A2 PRĘT CIĄGNIONY 55 S235JR 4,190
Poznań AM413A0 PRĘT CIĄGNIONY 55 S235JR 3,839
Poznań AP673A0 PRĘT CIĄGNIONY 55 S355J2 4,933
Poznań AO988A0 PRĘT CIĄGNIONY 55 S355J2 2,255
Poznań AE709A2 PRĘT CIĄGNIONY 56 11SMN30 0,225
Poznań AP951A1 PRĘT CIĄGNIONY 56 C45R 0,012
Poznań AO230A0 PRĘT CIĄGNIONY 56 S355J2 0,054
Poznań AP162A1 PRĘT CIĄGNIONY 60 11SMN30 1,076
Poznań AO495A1 PRĘT CIĄGNIONY 60 16MNCR5 0,014
Poznań AP966A1A PRĘT CIĄGNIONY 60 42CRMO4A 0,343
Poznań AO203A0A PRĘT CIĄGNIONY 60 42CRMO4A 0,193
Poznań AP501A6 PRĘT CIĄGNIONY 60 C45R 0,021
Poznań AP952A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 C45R 0,030
Poznań AP952A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 C45R 7,541
Poznań AP485A1 PRĘT CIĄGNIONY 60 S235JR 8,350
Poznań AP648A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,008
Poznań AP685A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 2,285
Poznań AP821A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,015
Poznań AP943A1 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,127
Poznań AP943A2 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,017
Poznań AP943A3 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,010
Poznań AP943A4 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,130
Poznań AR010A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,430
Poznań AO989A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 1,419
Poznań AP648A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 3,382
Poznań AP821A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,982
Poznań AS575A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,865
Poznań AS575A1 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 9,219
Poznań AS660A0 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 1,870
Poznań AP473A2 PRĘT CIĄGNIONY 60 S355J2 0,034
Poznań AK049A3A PRĘT CIĄGNIONY 60 42CRMOS4A 0,071
Poznań AP485A0 PRĘT CIĄGNIONY 60.3 S235JR 0,098
Poznań AP239A0 PRĘT CIĄGNIONY 60.5 11SMN30 0,206
Poznań AO495A2 PRĘT CIĄGNIONY 60.5 16MNCR5 1,170
Poznań AK841A0 PRĘT CIĄGNIONY 62 11SMN30 1,634
Poznań AM385A0 PRĘT CIĄGNIONY 62 S235JR 0,952
Poznań AB350A1 PRĘT CIĄGNIONY 62 S235JR 0,368
Poznań AS137A0 PRĘT CIĄGNIONY 62 S355J2 0,014
Poznań AM739A0 PRĘT CIĄGNIONY 65 11SMN30 0,860
Poznań AP001A0 PRĘT CIĄGNIONY 65 11SMN30 1,735
Poznań AM720A3 PRĘT CIĄGNIONY 65 C45R 0,008
Poznań AO184A1 PRĘT CIĄGNIONY 65 S235JR 0,174
Poznań AP193A0 PRĘT CIĄGNIONY 65 S355J2 0,920
Poznań AP193A1 PRĘT CIĄGNIONY 65 S355J2 2,224
Poznań AP193A0 PRĘT CIĄGNIONY 65 S355J2 0,015
Poznań AP193A1 PRĘT CIĄGNIONY 65 S355J2 0,001
Poznań AP205A0 PRĘT CIĄGNIONY 65 S235/275JR 1,554
Poznań AP205A0 PRĘT CIĄGNIONY 65 S235/275JR 0,006
Poznań AP241A0 PRĘT CIĄGNIONY 65.5 11SMN30 0,172
Poznań AO025A0 PRĘT CIĄGNIONY 68 11SMN30 1,970
Poznań AK399A1 PRĘT CIĄGNIONY 70 11SMN30 2,380
Poznań AO526A0 PRĘT CIĄGNIONY 70 11SMN30 6,674
Poznań AP667A0 PRĘT CIĄGNIONY 70 C45E 0,600
Poznań AP667A1 PRĘT CIĄGNIONY 70 C45E 1,415
Poznań AP838A0 PRĘT CIĄGNIONY 70 C45E 6,610
Poznań AP667A2 PRĘT CIĄGNIONY 70 C45E 0,795
Poznań O1015A1 PRĘT CIĄGNIONY 70 C45E 0,016
Poznań AP954A0 PRĘT CIĄGNIONY 70 C45R 0,090
Poznań AS498A0 PRĘT CIĄGNIONY 70 C45R 3,690
Poznań AI345A0 PRĘT CIĄGNIONY 70 S235JR 0,150
Poznań AK541A0 PRĘT CIĄGNIONY 70 S235JR 2,000
Poznań AP944A2 PRĘT CIĄGNIONY 70 S355J2 0,136
Poznań AP476A4 PRĘT CIĄGNIONY 70 S355J2 3,615
Poznań AP476A1 PRĘT CIĄGNIONY 70 S355J2 0,014
Poznań AP476A2 PRĘT CIĄGNIONY 70 S355J2 0,100
Poznań AP476A3 PRĘT CIĄGNIONY 70 S355J2 0,030
Poznań AP476A4 PRĘT CIĄGNIONY 70 S355J2 0,040
Poznań AP476A5 PRĘT CIĄGNIONY 70 S355J2 3,630
Poznań AP476A6 PRĘT CIĄGNIONY 70 S355J2 1,710
Poznań AP906A0 PRĘT CIĄGNIONY 70.00 S355J2 0,008
Poznań AS312A0 PRĘT CIĄGNIONY 70.00 S355J2 0,008
Poznań AP906A0 PRĘT CIĄGNIONY 70.00 S355J2 0,792
Poznań AP944A3 PRĘT CIĄGNIONY 70.00 S355J2 2,090
Poznań AS312A0 PRĘT CIĄGNIONY 70.00 S355J2 1,976
Poznań AP002A0 PRĘT CIĄGNIONY 70.5 11SMN30 0,168
Poznań R1106 PRĘT KUTY 300 13CRMO4-5 0,054
Poznań AE735A1 PRĘT KWADRATOWY C 16 S235JR 0,164
Poznań AH350A0 PRĘT KWADRATOWY C 30 C45 0,320
Poznań AH352A0 PRĘT KWADRATOWY C 40 S355J2 0,490
Poznań AE593A1 PRĘT KWADRATOWY C 7 S235JR 0,535
Poznań AC487A4 PRĘT KWADRATOWY C 8 C45 0,116
Poznań AM199 PRĘT KWADRATOWY C 8 S235JR+C 0,517
Poznań AH673A8 PRĘT KWADRATOWY C 9 S235JR 0,546
Poznań AK340A0 PRĘT KWADRATOWY C 11 S235JR 0,458
Poznań AG547A3 PRĘT KWADRATOWY C 20 S235JR 1,070
Poznań AP447A0 PRĘT ŁUSZ. 34.98 42CRMOS4+QT 1,550
Poznań AP447A1 PRĘT ŁUSZ. 34.98 42CRMOS4+QT 1,410
Poznań AP451A0 PRĘT ŁUSZ. 49.98 42CRMOS4+QT 5,110
Poznań AS341A0 PRĘT ŁUSZCZONY 45 S355J2+N 0,176
Poznań AS357A0 PRĘT ŁUSZCZONY 45 S355J2+N 0,126
Poznań AS357A1 PRĘT ŁUSZCZONY 45 S355J2+N 0,144
Poznań AS358A0 PRĘT ŁUSZCZONY 45 S355J2+N 0,275
Poznań AS639A0 PRĘT ŁUSZCZONY 14.6 42CRMO4 1,102
Poznań AG270A0 PRĘT ŁUSZCZONY 16 51CRV4+A 0,121
Poznań AD681A0 PRĘT ŁUSZCZONY 17 42CRMO4QT 0,393
Poznań AP875A1 PRĘT ŁUSZCZONY 18 35HGS+N 1,157
Poznań AP875A1 PRĘT ŁUSZCZONY 18 35HGS+N 2,258
Poznań AC268A1 PRĘT ŁUSZCZONY 18 C45E 2,048
Poznań AO195A0 PRĘT ŁUSZCZONY 20 42CRMO4 1,430
Poznań AO507A0 PRĘT ŁUSZCZONY 20 42CRMO4 1,850
Poznań AP875A0 PRĘT ŁUSZCZONY 21 35HGS+N 0,347
Poznań AP875A0 PRĘT ŁUSZCZONY 21 35HGS+N 3,838
Poznań AP440A0 PRĘT ŁUSZCZONY 21.15 31CRMOV9 11,950
Poznań AM360A1 PRĘT ŁUSZCZONY 22 42CRMO4 0,520
Poznań AK561A0 PRĘT ŁUSZCZONY 22 42CRMO4 0,556
Poznań AK561A0 PRĘT ŁUSZCZONY 22 42CRMO4 0,159
Poznań AM818A0 PRĘT ŁUSZCZONY 22 42CRMO4 0,240
Poznań AM818A0 PRĘT ŁUSZCZONY 22 42CRMO4 1,200
Poznań AP878 PRĘT ŁUSZCZONY 23 51CRV4+A 0,820
Poznań AS631A0 PRĘT ŁUSZCZONY 25 42CRMO4 0,360
Poznań AP136A1 PRĘT ŁUSZCZONY 25 16MNCRS5FP 4,100
Poznań AO398A4 PRĘT ŁUSZCZONY 25 42CRMO4+QT 0,300
Poznań AO399A2 PRĘT ŁUSZCZONY 25 42CRMO4+QT 1,420
Poznań AP443A0 PRĘT ŁUSZCZONY 25 42CRMO4+QT 2,240
Poznań AK938A2 PRĘT ŁUSZCZONY 25 42CRMOS4QT 0,552
Poznań AK937A0 PRĘT ŁUSZCZONY 25 42CRMOS4QT 1,080
Poznań AS534A0 PRĘT ŁUSZCZONY 25.65 42CRMO4 3,544
Poznań AS513A0 PRĘT ŁUSZCZONY 28 25CRMO4 4,670
Poznań AP508A1 PRĘT ŁUSZCZONY 28 42CRMOS4 2,636
Poznań AK827A2 PRĘT ŁUSZCZONY 30 42CRMOS4 2,080
Poznań AP866A0 PRĘT ŁUSZCZONY 30 42CRMO4QT 1,980
Poznań AP278A0 PRĘT ŁUSZCZONY 30 16MNCRS5FP 4,570
Poznań AA595A0 PRĘT ŁUSZCZONY 35 42CRMO4 1,059
Poznań AO508A1 PRĘT ŁUSZCZONY 35 42CRMO4 0,390
Poznań AS333A0 PRĘT ŁUSZCZONY 35 51CRV4+QT 4,640
Poznań AG829A1 PRĘT ŁUSZCZONY 35 51CRV4+QT 0,060
Poznań AO508A0 PRĘT ŁUSZCZONY 36 42CRMO4 0,104
Poznań AP448A0 PRĘT ŁUSZCZONY 38 42CRMOS4QT 4,010
Poznań AS298A0 PRĘT ŁUSZCZONY 40 42CRMO4 0,295
Poznań AP867A0 PRĘT ŁUSZCZONY 40 42CRMO4+QT 1,820
Poznań AP449A0 PRĘT ŁUSZCZONY 40 42CRMOS4QT 0,330
Poznań AP449A1 PRĘT ŁUSZCZONY 40 42CRMOS4QT 0,490
Poznań AC612A1 PRĘT ŁUSZCZONY 40 50HS+SR 0,180
Poznań AP620A0 PRĘT ŁUSZCZONY 42 42CRMO4 0,117
Poznań AP226A0 PRĘT ŁUSZCZONY 42 42CRMO4 0,131
Poznań AO406A2 PRĘT ŁUSZCZONY 42 42CRMOS4QT 0,034
Poznań AO663A0 PRĘT ŁUSZCZONY 42 42CRMOS4QT 0,260
Poznań K1486A2 PRĘT ŁUSZCZONY 45 41CR4 0,076
Poznań AR009A2 PRĘT ŁUSZCZONY 45 42CRMO4 0,148
Poznań AM670A3 PRĘT ŁUSZCZONY 45 42CRMOS4+QT 0,120
Poznań AM670A4 PRĘT ŁUSZCZONY 45 42CRMOS4+QT 1,260
Poznań AO201A2 PRĘT ŁUSZCZONY 50 42CRMO4 0,115
Poznań AS627A0 PRĘT ŁUSZCZONY 50 42CRMO4 1,310
Poznań AS548A0A PRĘT ŁUSZCZONY 50 S355J2+N 0,488
Poznań AS549A0A PRĘT ŁUSZCZONY 50 S355J2+N 0,733
Poznań AP870A1 PRĘT ŁUSZCZONY 50 42CRMO4QT 7,700
Poznań AH739A0 PRĘT ŁUSZCZONY 52 42CRMO4 1,250
Poznań AP870A0 PRĘT ŁUSZCZONY 52 42CRMO4QT 2,740
Poznań AP874A0 PRĘT ŁUSZCZONY 55 35HGS+N 5,150
Poznań AP022A0 PRĘT ŁUSZCZONY 55 S355J2 2,250
Poznań AD127A0A PRĘT ŁUSZCZONY 55 42CRMOS4+QT 0,112
Poznań AH924A0 PRĘT ŁUSZCZONY 56 42CRMO4+QT 2,520
Poznań AM684A1 PRĘT ŁUSZCZONY 58 42CRMOS4QT 1,606
Poznań AM942A3 PRĘT ŁUSZCZONY 58 42CRMOS4QT 1,785
Poznań AP966A2 PRĘT ŁUSZCZONY 60 42CRMO4 1,265
Poznań AN007A0 PRĘT ŁUSZCZONY 60 42CRMO4 1,330
Poznań AE632A2 PRĘT ŁUSZCZONY 60 42CRMO4 0,520
Poznań AD303A0 PRĘT ŁUSZCZONY 60 S235JR 0,913
Poznań AP452A0 PRĘT ŁUSZCZONY 60 42CRMOS4+QT 1,170
Poznań AC604A4 PRĘT ŁUSZCZONY 65 42CRMOS4QT 1,230
Poznań AP872A0 PRĘT ŁUSZCZONY 65 42CRMOS4+QT 6,590
Poznań AP872A1 PRĘT ŁUSZCZONY 65 42CRMOS4+QT 0,890
Poznań AP872A2 PRĘT ŁUSZCZONY 65 42CRMOS4+QT 2,300
Poznań AS553A0A PRĘT ŁUSZCZONY 70 S355J2+N 1,440
Poznań AS149A0 PRĘT ŁUSZCZONY 72.3 S355J2 0,640
Poznań AI197A2 PRĘT ŁUSZCZONY 75 S355J2 2,070
Poznań AK833A0 PRĘT ŁUSZCZONY 75 11SMN30 0,519
Poznań AM741A0 PRĘT ŁUSZCZONY 75 11SMN30 4,770
Poznań AS350A0 PRĘT ŁUSZCZONY 75 11SMN30 5,200
Poznań AS350A1 PRĘT ŁUSZCZONY 75 11SMN30 0,870
Poznań AP166A0 PRĘT ŁUSZCZONY 75 11SMN30 0,460
Poznań W1615A0 PRĘT ŁUSZCZONY 75 C45E 0,309
Poznań AM522A0 PRĘT ŁUSZCZONY 75 C45R 0,840
Poznań AK909A1 PRĘT ŁUSZCZONY 75 S355J2 4,349
Poznań AK473A1 PRĘT ŁUSZCZONY 80 S355J2 4,120
Poznań AK990A4 PRĘT ŁUSZCZONY 80 S355J2 13,432
Poznań AK503A0 PRĘT ŁUSZCZONY 80 11SMN30 1,365
Poznań AP167A0 PRĘT ŁUSZCZONY 80 11SMN30 4,270
Poznań AI930A1 PRĘT ŁUSZCZONY 80 C45E 0,250
Poznań AD199A0B PRĘT ŁUSZCZONY 80 C45E 0,186
Poznań AJ001A1 PRĘT ŁUSZCZONY 80 42CRMO4QT 4,470
Poznań AO339A1 PRĘT ŁUSZCZONY 80 42CRMO4+QT 5,695
Poznań AM318A2 PRĘT ŁUSZCZONY 85 S355J2 0,571
Poznań AO480A0 PRĘT ŁUSZCZONY 85 C45E 1,340
Poznań AM792A0 PRĘT ŁUSZCZONY 90 S355J2 0,388
Poznań AK318A0 PRĘT ŁUSZCZONY 90 11SMN30 1,390
Poznań AK318A2 PRĘT ŁUSZCZONY 90 11SMN30 2,325
Poznań AG253A1 PRĘT ŁUSZCZONY 90 C45 0,106
Poznań AS039A0 PRĘT ŁUSZCZONY 92.3 S355J2 1,020
Poznań AG261 PRĘT WALCOWANY 16 41CR4 0,192
Poznań AD412 PRĘT WALCOWANY 16 42CRMO4 0,629
Poznań AD680A PRĘT WALCOWANY 16 42CRMO4+QT 0,661
Poznań V1308 PRĘT WALCOWANY 16 C45E 0,051
Poznań AK785 PRĘT WALCOWANY 16 S235JR 0,269
Poznań AM374 PRĘT WALCOWANY 16 S235JR 0,126
Poznań AB303A1 PRĘT WALCOWANY 16.5 16MNCR5 1,049
Poznań AH759 PRĘT WALCOWANY 18 S235/275JR 1,369
Poznań AK511 PRĘT WALCOWANY 18 S355J2 0,217
Poznań AC915 PRĘT WALCOWANY 18 16/20MNCR5 0,113
Poznań AB822A0A PRĘT WALCOWANY 18 35HGS+N 0,162
Poznań AK559 PRĘT WALCOWANY 18 42CRMO4 0,355
Poznań AD681A PRĘT WALCOWANY 18 42CRMO4+QT 0,174
Poznań V1609 PRĘT WALCOWANY 18 C45E 1,815
Poznań AB807 PRĘT WALCOWANY 20 16/20MNCR5 1,150
Poznań AO482 PRĘT WALCOWANY 20 16/20MNCR5 1,305
Poznań AM995 PRĘT WALCOWANY 20 41CR4 2,050
Poznań AH895 PRĘT WALCOWANY 20 41CR4 0,623
Poznań AG106A1 PRĘT WALCOWANY 20 41CR4+A 1,205
Poznań AS344 PRĘT WALCOWANY 20 42CRMO4 2,005
Poznań AK670 PRĘT WALCOWANY 20 42CRMO4+QT 2,382
Poznań AP441 PRĘT WALCOWANY 20 42CRMO4+QT 8,554
Przyszłe zamówienia AS217 PRĘT WALCOWANY 20 C45E 5,000
Poznań AK987 PRĘT WALCOWANY 20 C45E 1,455
Poznań AP769 PRĘT WALCOWANY 20 C45E 2,165
Poznań AO675 PRĘT WALCOWANY 20 S235JR 0,819
Poznań AO419 PRĘT WALCOWANY 20 S355J2 5,673
Poznań AO035 PRĘT WALCOWANY 20 S355J2 0,503
Przyszłe zamówienia AS195 PRĘT WALCOWANY 20 S355J2 5,000
Poznań AO520 PRĘT WALCOWANY 22 11SMN30 1,950
Przyszłe zamówienia AP293 PRĘT WALCOWANY 22 11SMN30 5,000
Poznań AP955 PRĘT WALCOWANY 22 16/20MNCRS5 5,190
Poznań AO531 PRĘT WALCOWANY 22 20MNCR5 +A 5,800
Przyszłe zamówienia AS237 PRĘT WALCOWANY 22 41CR4 5,000
Poznań AI139 PRĘT WALCOWANY 22 42CRMO4 1,138
Poznań AO195 PRĘT WALCOWANY 22 42CRMO4 0,540
Przyszłe zamówienia AS433 PRĘT WALCOWANY 22 42CRMO4+QT 10,000
Przyszłe zamówienia AP864 PRĘT WALCOWANY 22 42CRMO4+QT 10,000
Przyszłe zamówienia AS156 PRĘT WALCOWANY 22 42CRMO4+QT 5,000
Poznań AE755 PRĘT WALCOWANY 22 42CRMOS4+A 0,220
Poznań AP876 PRĘT WALCOWANY 22 42CRMOS4+A 7,180
Poznań AK936 PRĘT WALCOWANY 22 42CRMOS4+QT 0,150
Przyszłe zamówienia AS218 PRĘT WALCOWANY 22 C45E 5,000
Poznań AP486 PRĘT WALCOWANY 22 C45E 0,708
Przyszłe zamówienia AS205 PRĘT WALCOWANY 22 S235JR 6,000
Przyszłe zamówienia AS488 PRĘT WALCOWANY 22 S355J2 10,000
Poznań AE762 PRĘT WALCOWANY 23 16MNCR5 0,455
Poznań AS628 PRĘT WALCOWANY 23 16MNCRS5 7,660
Poznań AM934 PRĘT WALCOWANY 23 42CRMO4+QT 4,380
Przyszłe zamówienia AP442 PRĘT WALCOWANY 23 42CRMO4+QT 10,000
Poznań AP199 PRĘT WALCOWANY 23 S235/275JR 14,285
Poznań AO420 PRĘT WALCOWANY 23 S355J2 0,525
Poznań AS568 PRĘT WALCOWANY 23 S355J2 1,600
Poznań AS299 PRĘT WALCOWANY 23 S355J2+N 15,955
Poznań AO995 PRĘT WALCOWANY 24 11SMN30 1,040
Poznań AP227 PRĘT WALCOWANY 24 11SMN30 3,480
Przyszłe zamówienia AS238 PRĘT WALCOWANY 24 41CR4 1,500
Poznań AP090 PRĘT WALCOWANY 24 41CR4 0,223
Poznań AM176 PRĘT WALCOWANY 24 42CRMOS4+QT 4,297
Poznań AM615 PRĘT WALCOWANY 24 C45E 5,296
Poznań AP256 PRĘT WALCOWANY 24 S235/275JR 2,580
Poznań AS426 PRĘT WALCOWANY 24 S235/275JR 0,290
Poznań AS444 PRĘT WALCOWANY 24 S235/275JR 1,708
Poznań AS023 PRĘT WALCOWANY 24 S235JR 7,210
Poznań AP593 PRĘT WALCOWANY 24 S355J2 0,865
Przyszłe zamówienia AS196 PRĘT WALCOWANY 24 S355J2 5,000
Poznań AM363 PRĘT WALCOWANY 24,5 C45E 1,520
Poznań AS273 PRĘT WALCOWANY 25 11SMN30 4,490
Poznań AH888 PRĘT WALCOWANY 25 16/20MNCR5 0,259
Poznań AP280 PRĘT WALCOWANY 25 41CR4 2,270
Poznań AK671 PRĘT WALCOWANY 25 42CRMO4+QT 3,452
Poznań AM664 PRĘT WALCOWANY 25 42CRMO4+QT 1,636
Poznań AP507 PRĘT WALCOWANY 25 42CRMOS4 3,291
Poznań AP487 PRĘT WALCOWANY 25 C45E 1,140
Poznań AS395 PRĘT WALCOWANY 25 C45E 2,340
Poznań AP206 PRĘT WALCOWANY 25 C45E 1,550
Poznań AK584 PRĘT WALCOWANY 25 C45E+N 0,130
Poznań AP257 PRĘT WALCOWANY 25 S235/275JR 2,710
Poznań AP578 PRĘT WALCOWANY 25 S235JR 1,020
Poznań AG327A2A PRĘT WALCOWANY 25 S235JR 0,021
Poznań AP656 PRĘT WALCOWANY 25 S235JR 3,918
Poznań AP461 PRĘT WALCOWANY 25 S355J2 5,310
Poznań AP630 PRĘT WALCOWANY 25 S355J2 0,910
Przyszłe zamówienia AS197 PRĘT WALCOWANY 25 S355J2 3,000
Poznań AP294 PRĘT WALCOWANY 26 11SMN30 4,000
Poznań AO996 PRĘT WALCOWANY 26 11SMN30 6,875
Poznań AO485 PRĘT WALCOWANY 26 16/20MNCR5 1,610
Przyszłe zamówienia AS560 PRĘT WALCOWANY 26 35HGSA 5,000
Poznań AP281 PRĘT WALCOWANY 26 41CR4 1,660
Przyszłe zamówienia AS239 PRĘT WALCOWANY 26 41CR4 1,500
Poznań AO530 PRĘT WALCOWANY 26 41CR4 0,380
Poznań AP146 PRĘT WALCOWANY 26 41CR4 1,655
Przyszłe zamówienia AS245 PRĘT WALCOWANY 26 42CRMO4 1,500
Poznań AS631 PRĘT WALCOWANY 26 42CRMO4 0,150
Przyszłe zamówienia AS157 PRĘT WALCOWANY 26 42CRMO4+QT 5,000
Poznań AO463 PRĘT WALCOWANY 26 C45E 5,365
Poznań AP488 PRĘT WALCOWANY 26 C45E 5,935
Poznań AP610 PRĘT WALCOWANY 26 C45E 0,180
Przyszłe zamówienia AP267 PRĘT WALCOWANY 26 C45E 24,000
Przyszłe zamówienia AS257 PRĘT WALCOWANY 26 C55 5,000
Poznań AO453 PRĘT WALCOWANY 26 S235JR 4,640
Poznań AP478 PRĘT WALCOWANY 26 S235JR 3,845
Przyszłe zamówienia AS206 PRĘT WALCOWANY 26 S235JR 5,000
Poznań AS347 PRĘT WALCOWANY 26 S355J2 4,720
Poznań AP594 PRĘT WALCOWANY 26 S355J2 1,015
Poznań AP105 PRĘT WALCOWANY 26 S355J2 4,895
Poznań AP176 PRĘT WALCOWANY 26 S355J2 5,030
Poznań AP964 PRĘT WALCOWANY 27 11SMN30 5,200
Poznań AP276 PRĘT WALCOWANY 27 16/20MNCR5 1,950
Poznań AP136 PRĘT WALCOWANY 27 16/20MNCRS5 0,600
Przyszłe zamówienia AS240 PRĘT WALCOWANY 27 41CR4 1,500
Przyszłe zamówienia AS247 PRĘT WALCOWANY 27 42CRMO4 3,000
Poznań AK614 PRĘT WALCOWANY 27 C15R 4,080
Poznań AK970 PRĘT WALCOWANY 27 C15R 1,134
Poznań AO392 PRĘT WALCOWANY 27 C45E 3,780
Poznań AO464 PRĘT WALCOWANY 27 C45E 2,520
Poznań AS082 PRĘT WALCOWANY 27 C45E 2,290
Poznań AS083 PRĘT WALCOWANY 27 C45E 5,490
Poznań AS398 PRĘT WALCOWANY 27 C45E 1,960
Poznań AS423 PRĘT WALCOWANY 27 C45E 4,200
Poznań AP207 PRĘT WALCOWANY 27 C45E 3,220
Poznań AP947 PRĘT WALCOWANY 27 C45E 4,810
Poznań AP259 PRĘT WALCOWANY 27 S235/275JR 3,460
Poznań AM378 PRĘT WALCOWANY 27 S235/275JR 0,970
Poznań AP116 PRĘT WALCOWANY 27 S235/275JR 2,600
Poznań AS633 PRĘT WALCOWANY 27 S235/275JR 1,185
Poznań AO454 PRĘT WALCOWANY 27 S235JR 3,790
Poznań AO424 PRĘT WALCOWANY 27 S355J2 1,750
Poznań AS111 PRĘT WALCOWANY 27 S355J2 1,740
Poznań AS121 PRĘT WALCOWANY 27 S355J2 0,279
Poznań AS147 PRĘT WALCOWANY 27 S355J2 1,600
Poznań AP631 PRĘT WALCOWANY 27 S355J2 5,030
Poznań AP814 PRĘT WALCOWANY 27 S355J2 4,443
Poznań AP244 PRĘT WALCOWANY 27 S355J2 5,680
Przyszłe zamówienia AS223 PRĘT WALCOWANY 28 16/20MNCRS5 1,500
Poznań AP617 PRĘT WALCOWANY 28 41CR4 0,565
Przyszłe zamówienia AS248 PRĘT WALCOWANY 28 42CRMO4 1,500
Poznań AP865 PRĘT WALCOWANY 28 42CRMO4+QT 10,500
Poznań AK415 PRĘT WALCOWANY 28 C15R 7,050
Poznań AK971 PRĘT WALCOWANY 28 C15R 4,660
Poznań AK345 PRĘT WALCOWANY 28 C15R 0,965
Poznań AK844 PRĘT WALCOWANY 28 C45 4,180
Poznań AP268 PRĘT WALCOWANY 28 C45E 2,760
Poznań AO465 PRĘT WALCOWANY 28 C45E 2,705
Poznań AS151 PRĘT WALCOWANY 28 C45E 2,802
Poznań AS306 PRĘT WALCOWANY 28 C45E 1,050
Poznań AS419 PRĘT WALCOWANY 28 C45E 1,650
Poznań AP611 PRĘT WALCOWANY 28 C45E 2,020
Poznań AP962 PRĘT WALCOWANY 28 C55/C60 5,400
Poznań AS465 PRĘT WALCOWANY 28 C55/C60 5,380
Przyszłe zamówienia AS175 PRĘT WALCOWANY 28 C55+N 7,500
Poznań AO455 PRĘT WALCOWANY 28 S235JR 1,865
Poznań AS329 PRĘT WALCOWANY 28 S235JR 4,840
Poznań AP596 PRĘT WALCOWANY 28 S355J2 0,575
Poznań AS698 PRĘT WALCOWANY 28 S355J2 2,120
Poznań AP245 PRĘT WALCOWANY 28 S355J2 1,930
Poznań AC616A9A PRĘT WALCOWANY 30 P355NH 0,063
Poznań AK580 PRĘT WALCOWANY 30 11SMN30 2,175
Przyszłe zamówienia AP277 PRĘT WALCOWANY 30 16/20MNCR5 1,500
Poznań AO487 PRĘT WALCOWANY 30 16MNCRS5+FP 2,290
Tarnowskie Góry AD906 PRĘT WALCOWANY 30 41CR4 0,463
Tarnowskie Góry W1948 PRĘT WALCOWANY 30 41CR4 0,030
Przyszłe zamówienia AS327 PRĘT WALCOWANY 30 41CR4+QT 5,000
Poznań AP444 PRĘT WALCOWANY 30 42CRMO4+QT 8,957
Poznań AO659 PRĘT WALCOWANY 30 42CRMO4+QT 4,585
Poznań AP509 PRĘT WALCOWANY 30 C15R 3,465
Poznań AM727 PRĘT WALCOWANY 30 C15R 1,615
Poznań AP490 PRĘT WALCOWANY 30 C45 4,995
Poznań AP269 PRĘT WALCOWANY 30 C45E 3,840
Poznań AM156 PRĘT WALCOWANY 30 C45E 0,970
Poznań AP738 PRĘT WALCOWANY 30 C45E 2,300
Poznań AP892 PRĘT WALCOWANY 30 C45E 2,515
Poznań AP154 PRĘT WALCOWANY 30 C55 2,100
Przyszłe zamówienia AS177 PRĘT WALCOWANY 30 C55+N 5,000
Poznań AB532A2 PRĘT WALCOWANY 30 C55E 0,380
Poznań V1517 PRĘT WALCOWANY 30 C55E 0,036
Poznań AM371 PRĘT WALCOWANY 30 C60E 0,550
Poznań AM369 PRĘT WALCOWANY 30 C60R 2,280
Poznań AP260 PRĘT WALCOWANY 30 S235/275JR 5,470
Poznań AS286 PRĘT WALCOWANY 30 S235JR 2,026
Poznań AP479 PRĘT WALCOWANY 30 S235JR 13,100
Poznań AS328 PRĘT WALCOWANY 30 S235JR 5,988
Poznań AP826 PRĘT WALCOWANY 30 S235JR 2,162
Poznań AP851 PRĘT WALCOWANY 30 S235JR 2,660
Poznań AP462 PRĘT WALCOWANY 30 S355J2 1,236
Poznań AS283 PRĘT WALCOWANY 30 S355J2 1,623
Poznań AP744 PRĘT WALCOWANY 30 S355J2 2,210
Poznań AP177 PRĘT WALCOWANY 30 S355J2 4,030
Przyszłe zamówienia AS198 PRĘT WALCOWANY 30 S355J2 5,000
Poznań AK827 PRĘT WALCOWANY 31 42CRMOS4 0,826
Poznań AK581 PRĘT WALCOWANY 32 11SMN30 0,480
Poznań AP295 PRĘT WALCOWANY 32 11SMN30 4,350
Poznań AG116A1A PRĘT WALCOWANY 32 11SMN30 0,904
Poznań AP157 PRĘT WALCOWANY 32 11SMN30 9,290
Poznań AP840 PRĘT WALCOWANY 32 16/20MNCR5 2,060
Poznań AP957 PRĘT WALCOWANY 32 16/20MNCRS5 1,942
Przyszłe zamówienia AS232 PRĘT WALCOWANY 32 16MNCRS5+FP 5,000
Poznań AP282 PRĘT WALCOWANY 32 41CR4 1,420
Poznań AK962 PRĘT WALCOWANY 32 41CR4 1,216
Poznań AP618 PRĘT WALCOWANY 32 41CR4 1,150
Poznań AM997 PRĘT WALCOWANY 32 41CR4 0,920
Poznań AP148 PRĘT WALCOWANY 32 41CR4 1,700
Przyszłe zamówienia AS249 PRĘT WALCOWANY 32 42CRMO4 1,500
Poznań AI480 PRĘT WALCOWANY 32 42CRMO4 0,478
Poznań AI911 PRĘT WALCOWANY 32 42CRMO4 0,124
Poznań AS158 PRĘT WALCOWANY 32 42CRMO4+QT 9,910
Poznań AP866 PRĘT WALCOWANY 32 42CRMO4+QT 7,450
Poznań AK384 PRĘT WALCOWANY 32 42CRMOS4 0,799
Poznań AP510 PRĘT WALCOWANY 32 C15R 9,550
Poznań AP491 PRĘT WALCOWANY 32 C45E 6,125
Poznań AO991 PRĘT WALCOWANY 32 C45E 2,620
Poznań AP126 PRĘT WALCOWANY 32 C45E 9,460
Poznań AP791 PRĘT WALCOWANY 32 C45E 8,090
Poznań AP208 PRĘT WALCOWANY 32 C45E 0,320
Poznań AO517 PRĘT WALCOWANY 32 C55 2,610
Poznań AP794 PRĘT WALCOWANY 32 C55 2,280
Poznań AP963 PRĘT WALCOWANY 32 C55/C60 5,350
Poznań AO994 PRĘT WALCOWANY 32 C55/C60 0,985
Poznań AN015 PRĘT WALCOWANY 32 C55/C60 0,660
Przyszłe zamówienia AS650 PRĘT WALCOWANY 32 CK55+N 5,000
Przyszłe zamówienia AS174 PRĘT WALCOWANY 32 CK55+N 5,000
Poznań AP261 PRĘT WALCOWANY 32 S235/275JR 7,480
Poznań AS640 PRĘT WALCOWANY 32 S235/275JR 2,520
Poznań AO456 PRĘT WALCOWANY 32 S235JR 10,260
Poznań AS270 PRĘT WALCOWANY 32 S235JR 2,247
Poznań AP480 PRĘT WALCOWANY 32 S235JR 2,143
Poznań AP604 PRĘT WALCOWANY 32 S235JR 2,275
Poznań AO427 PRĘT WALCOWANY 32 S355J2 4,502
Poznań AS110 PRĘT WALCOWANY 32 S355J2 14,940
Przyszłe zamówienia AS670 PRĘT WALCOWANY 32 S355J2 10,000
Poznań AO718 PRĘT WALCOWANY 32 S355J2 3,447
Poznań AP246 PRĘT WALCOWANY 32 S355J2 13,265
Przyszłe zamówienia AS207 PRĘT WALCOWANY 33 S235JR 3,000
Poznań AM730 PRĘT WALCOWANY 34 11SMN30 2,685
Przyszłe zamówienia AS224 PRĘT WALCOWANY 34 16/20MNCRS5 1,500
Poznań AM236 PRĘT WALCOWANY 34 42CRMO4 0,784
Poznań AO197 PRĘT WALCOWANY 34 42CRMO4 0,420
Przyszłe zamówienia AS159 PRĘT WALCOWANY 34 42CRMO4+QT 5,000
Poznań AM154 PRĘT WALCOWANY 34 42CRMOS4 3,370
Przyszłe zamówienia AS437 PRĘT WALCOWANY 34 42CRMOS4+QT 10,000
Przyszłe zamówienia AS164 PRĘT WALCOWANY 34 42CRMOS4+QT 5,000
Poznań AK972 PRĘT WALCOWANY 34 C15R 4,630
Przyszłe zamówienia AS500 PRĘT WALCOWANY 34 C15R 5,000
Poznań AM427 PRĘT WALCOWANY 34 C15R 1,275
Poznań AP270 PRĘT WALCOWANY 34 C45E 4,030
Poznań AP492 PRĘT WALCOWANY 34 C45E 8,690
Poznań AP005 PRĘT WALCOWANY 34 C55/C60 4,370
Poznań AD872 PRĘT WALCOWANY 34 C60E/C55 0,290
Poznań AS346 PRĘT WALCOWANY 34 S235/275JR 1,350
Poznań AP117 PRĘT WALCOWANY 34 S235/275JR 1,170
Poznań AP657 PRĘT WALCOWANY 34 S235JR 0,265
Poznań AP917 PRĘT WALCOWANY 34 S235JR 4,770
Poznań AP463 PRĘT WALCOWANY 34 S355J2 1,698
Przyszłe zamówienia AS225 PRĘT WALCOWANY 35 16/20MNCRS5 1,500
Poznań AM993 PRĘT WALCOWANY 35 16MNCRS5+FP 1,520
Poznań AP283 PRĘT WALCOWANY 35 41CR4 1,740
Poznań AI215 PRĘT WALCOWANY 35 42CRMO4 1,738
Przyszłe zamówienia AS435 PRĘT WALCOWANY 35 42CRMOS4+QT 10,000
Poznań AP446 PRĘT WALCOWANY 35 42CRMOS4+QT 1,580
Przyszłe zamówienia AS162 PRĘT WALCOWANY 35 42CRMOS4+QT 5,000
Poznań AM160 PRĘT WALCOWANY 35 C15R 5,360
Tarnowskie Góry AD827 PRĘT WALCOWANY 35 C45E 0,202
Poznań AO468 PRĘT WALCOWANY 35 C45E 1,360
Poznań AS277 PRĘT WALCOWANY 35 C45E 1,550
Poznań AP493 PRĘT WALCOWANY 35 C45E 3,890
Poznań AM714 PRĘT WALCOWANY 35 C45E 2,233
Poznań AS418 PRĘT WALCOWANY 35 C45E 1,550
Poznań AP209 PRĘT WALCOWANY 35 C45E 1,315
Poznań AA364 PRĘT WALCOWANY 35 CK55+N 0,499
Poznań T1900 PRĘT WALCOWANY 35 S235/275JR 3,483
Poznań AO180 PRĘT WALCOWANY 35 S235JR 1,689
Poznań AO429 PRĘT WALCOWANY 35 S355J2 4,700
Poznań AS621 PRĘT WALCOWANY 35 S355J2 8,365
Poznań AO171 PRĘT WALCOWANY 35 S355J2 0,835
Poznań AK353 PRĘT WALCOWANY 35 S355J2 0,014
Poznań AP515 PRĘT WALCOWANY 36 11SMN30 5,310
Poznań AP229 PRĘT WALCOWANY 36 11SMN30 4,610
Poznań AP279 PRĘT WALCOWANY 36 16MNCRS5+FP 4,570
Poznań AI898 PRĘT WALCOWANY 36 41CR4 3,187
Przyszłe zamówienia AS160 PRĘT WALCOWANY 36 42CRMO4+QT 10,000
Poznań AP959 PRĘT WALCOWANY 36 C15R 10,680
Poznań AO992 PRĘT WALCOWANY 36 C15R 2,015
Poznań AP494 PRĘT WALCOWANY 36 C45E 9,092
Poznań AS417 PRĘT WALCOWANY 36 C45E 0,970
Przyszłe zamówienia AS259 PRĘT WALCOWANY 36 C55 5,000
Poznań AE697 PRĘT WALCOWANY 36 C55E 0,300
Poznań AP119 PRĘT WALCOWANY 36 S235/275JR 3,650
Poznań AP262 PRĘT WALCOWANY 36 S235/S275JR 1,940
Poznań AS687 PRĘT WALCOWANY 36 S235/S275JR 1,070
Poznań AN055 PRĘT WALCOWANY 36 S235J2 1,927
Poznań AP537 PRĘT WALCOWANY 36 S235JR 2,020
Poznań AP605 PRĘT WALCOWANY 36 S235JR 5,270
Poznań AO181 PRĘT WALCOWANY 36 S235JR 3,710
Przyszłe zamówienia AS671 PRĘT WALCOWANY 36 S355J2 10,000
Poznań AP017 PRĘT WALCOWANY 36 S355J2 8,500
Poznań AP248 PRĘT WALCOWANY 36 S355J2 13,825
Przyszłe zamówienia AS233 PRĘT WALCOWANY 37 16MNCRS5+FP 10,000
Przyszłe zamówienia AS733 PRĘT WALCOWANY 37 16MNCRS5+FP 20,000
Poznań AM813 PRĘT WALCOWANY 37 41CR4 1,950
Poznań AN004 PRĘT WALCOWANY 37 42CRMO4 0,760
Poznań AO402 PRĘT WALCOWANY 37 42CRMOS4+QT 9,530
Poznań AP447 PRĘT WALCOWANY 37 42CRMOS4+QT 7,490
Poznań AM668 PRĘT WALCOWANY 37 42CRMOS4+QT 1,165
Przyszłe zamówienia AS656 PRĘT WALCOWANY 37 50CRV4+SR 15,000
Przyszłe zamówienia AS440 PRĘT WALCOWANY 37 51CRV4+QT 30,000
Przyszłe zamówienia AP455 PRĘT WALCOWANY 37 51CRV4+QT 30,000
Poznań AK974 PRĘT WALCOWANY 37 C15R 2,120
Poznań AO513 PRĘT WALCOWANY 37 C15R 3,775
Poznań AO469 PRĘT WALCOWANY 37 C45E 4,490
Poznań AP495 PRĘT WALCOWANY 37 C45E 12,810
Poznań AP513 PRĘT WALCOWANY 37 C55/C60 3,830
Poznań AK578 PRĘT WALCOWANY 37 C55E 0,500
Poznań AD647 PRĘT WALCOWANY 37 S235/275JR 1,970
Poznań AP481 PRĘT WALCOWANY 37 S235JR 10,680
Poznań AO182 PRĘT WALCOWANY 37 S235JR 2,040
Poznań AK516 PRĘT WALCOWANY 37 S355J2 2,470
Poznań AK797 PRĘT WALCOWANY 37 S355J2 3,840
Poznań AO713 PRĘT WALCOWANY 37 S355J2 4,130
Poznań AP067 PRĘT WALCOWANY 37 S355J2 1,625
Poznań AG703 PRĘT WALCOWANY 37 S355J2 0,297
Poznań AM960 PRĘT WALCOWANY 37 S355J2 0,248
Poznań AP179 PRĘT WALCOWANY 37 S355J2 5,430
Poznań AP940 PRĘT WALCOWANY 37 S355J2 9,128
Poznań AG580 PRĘT WALCOWANY 38 41CR4 0,679
Poznań AM853 PRĘT WALCOWANY 38 41CR4 1,460
Poznań AO198 PRĘT WALCOWANY 38 42CRMO4 1,720
Poznań AO404 PRĘT WALCOWANY 38 42CRMOS4+QT 2,330
Przyszłe zamówienia AS165 PRĘT WALCOWANY 38 42CRMOS4+QT 5,000
Poznań AM163 PRĘT WALCOWANY 38 C15R 4,800
Poznań AK926 PRĘT WALCOWANY 38 C45E 1,160
Poznań AK276 PRĘT WALCOWANY 38 C45R 1,097
Poznań AP579 PRĘT WALCOWANY 38 S235JR 1,680
Poznań AG097 PRĘT WALCOWANY 38 S235JR 0,140
Poznań AP658 PRĘT WALCOWANY 38 S235JR 2,163
Przyszłe zamówienia AS208 PRĘT WALCOWANY 38 S235JR 3,000
Poznań AO173 PRĘT WALCOWANY 38 S355J2 3,120
Poznań AP249 PRĘT WALCOWANY 38 S355J2 1,900
Poznań M1932A0A PRĘT WALCOWANY 39 42CRMO4 0,150
Poznań AO997 PRĘT WALCOWANY 40 11SMN30 0,500
Poznań AP159 PRĘT WALCOWANY 40 11SMN30 2,130
Poznań AP230 PRĘT WALCOWANY 40 11SMN30 4,520
Poznań AO491 PRĘT WALCOWANY 40 16/20MNCR5 1,730
Poznań AM807 PRĘT WALCOWANY 40 16/20MNCRS5 0,300
Tarnowskie Góry AH900 PRĘT WALCOWANY 40 41CR4 0,103
Tarnowskie Góry AI210 PRĘT WALCOWANY 40 41CR4 0,230
Poznań AM814 PRĘT WALCOWANY 40 41CR4 0,940
Poznań AP223 PRĘT WALCOWANY 40 41CR4 1,740
Przyszłe zamówienia AS250 PRĘT WALCOWANY 40 42CRMO4 1,500
Poznań AO509 PRĘT WALCOWANY 40 42CRMO4 0,649
Poznań AS161 PRĘT WALCOWANY 40 42CRMO4+QT 5,240
Poznań AO124 PRĘT WALCOWANY 40 42CRMO4+QT 1,655
Poznań AP448 PRĘT WALCOWANY 40 42CRMOS4+QT 1,230
Poznań AO662 PRĘT WALCOWANY 40 42CRMOS4+QT 5,065
Poznań AP511 PRĘT WALCOWANY 40 C15R 5,350
Poznań AP496 PRĘT WALCOWANY 40 C45 3,640
Poznań AO470 PRĘT WALCOWANY 40 C45E 8,240
Poznań AS269 PRĘT WALCOWANY 40 C45E 1,540
Poznań AP583 PRĘT WALCOWANY 40 C45E 2,845
Poznań AP006 PRĘT WALCOWANY 40 C55/C60 1,405
Poznań AD842A1 PRĘT WALCOWANY 40 P355GH 0,055
Poznań AO596 PRĘT WALCOWANY 40 S235/275JR 2,050
Poznań AP120 PRĘT WALCOWANY 40 S235/275JR 2,320
Poznań AO457 PRĘT WALCOWANY 40 S235JR 1,950
Poznań AG098 PRĘT WALCOWANY 40 S235JR 0,395
Poznań AP606 PRĘT WALCOWANY 40 S235JR 2,605
Przyszłe zamówienia AS672 PRĘT WALCOWANY 40 S355J2 10,000
Poznań AS490 PRĘT WALCOWANY 40 S355J2 10,640
Poznań AS716 PRĘT WALCOWANY 40 S355J2 4,140
Poznań W1734A0A PRĘT WALCOWANY 40.6 51CRV4 0,645
Poznań AM143 PRĘT WALCOWANY 41 S235JR 2,328
Poznań AM839 PRĘT WALCOWANY 42 51CRV4 2,280
Poznań AP296 PRĘT WALCOWANY 42 11SMN30 5,730
Poznań AO998 PRĘT WALCOWANY 42 11SMN30 9,150
Poznań AP231 PRĘT WALCOWANY 42 11SMN30 4,590
Poznań AO209 PRĘT WALCOWANY 42 11SMN30 0,570
Przyszłe zamówienia AS234 PRĘT WALCOWANY 42 16MNCRS5+FP 10,000
Poznań AM827 PRĘT WALCOWANY 42 16MNCRS5+FP 2,340
Poznań AP141 PRĘT WALCOWANY 42 16MNCRS5+FP 3,290
Przyszłe zamówienia AS439 PRĘT WALCOWANY 42 18CRNIMO7-6 7,500
Poznań AP284 PRĘT WALCOWANY 42 41CR4 2,320
Poznań AO498 PRĘT WALCOWANY 42 41CR4 2,380
Poznań AM998 PRĘT WALCOWANY 42 41CR4 0,520
Poznań AO192 PRĘT WALCOWANY 42 41CR4 2,240
Poznań AP291 PRĘT WALCOWANY 42 42CRMO4 4,750
Poznań AO510 PRĘT WALCOWANY 42 42CRMO4 0,540
Poznań AS298 PRĘT WALCOWANY 42 42CRMO4 1,375
Poznań AP636 PRĘT WALCOWANY 42 42CRMO4 0,450
Poznań AP150 PRĘT WALCOWANY 42 42CRMO4 1,060
Poznań AP225 PRĘT WALCOWANY 42 42CRMO4 5,940
Poznań AP908 PRĘT WALCOWANY 42 42CRMO4 1,165
Poznań AP867 PRĘT WALCOWANY 42 42CRMO4+QT 8,210
Poznań AP449 PRĘT WALCOWANY 42 42CRMOS4+QT 2,935
Poznań AO597 PRĘT WALCOWANY 42 C15R 4,360
Poznań AM729 PRĘT WALCOWANY 42 C15R 0,526
Poznań AO003 PRĘT WALCOWANY 42 C15R 7,520
Przyszłe zamówienia AS704 PRĘT WALCOWANY 42 C45 7,500
Poznań AK376 PRĘT WALCOWANY 42 C45E 0,035
Poznań AP497 PRĘT WALCOWANY 42 C45E 26,680
Poznań AP893 PRĘT WALCOWANY 42 C45E 0,063
Poznań AP910 PRĘT WALCOWANY 42 C45E 4,775
Poznań AM984 PRĘT WALCOWANY 42 C45R 5,534
Poznań AP514 PRĘT WALCOWANY 42 C55/C60 5,340
Poznań AO519 PRĘT WALCOWANY 42 C55E 2,280
Poznań AP263 PRĘT WALCOWANY 42 S235/S275JR 1,970
Poznań AS696 PRĘT WALCOWANY 42 S235/S275JR 2,360
Poznań AO458 PRĘT WALCOWANY 42 S235JR 2,380
Poznań AS267 PRĘT WALCOWANY 42 S235JR 7,660
Poznań AP482 PRĘT WALCOWANY 42 S235JR 2,800
Poznań AP580 PRĘT WALCOWANY 42 S235JR 0,110
Poznań AP250 PRĘT WALCOWANY 42 S355J2 0,020
Tarnowskie Góry AG790 PRĘT WALCOWANY 42 S355J2 0,065
Poznań AS071 PRĘT WALCOWANY 42 S355J2 18,540
Poznań AP297 PRĘT WALCOWANY 43 11SMN30 4,820
Poznań AS323 PRĘT WALCOWANY 43 11SMN30 4,750
Przyszłe zamówienia AS226 PRĘT WALCOWANY 43 16/20MNCR5 1,500
Poznań AK591 PRĘT WALCOWANY 43 C45E 1,971
Przyszłe zamówienia AS209 PRĘT WALCOWANY 43 S235JR 10,000
Przyszłe zamówienia AS199 PRĘT WALCOWANY 43 S355J2 3,000
Przyszłe zamówienia AS436 PRĘT WALCOWANY 44 42CRMOS4+QT 5,000
Poznań AP663 PRĘT WALCOWANY 44 C45E 2,900
Poznań T1823A0A PRĘT WALCOWANY 44 S235/275JR 0,096
Przyszłe zamówienia AP182 PRĘT WALCOWANY 44 S355J2 3,000
Przyszłe zamówienia AS683 PRĘT WALCOWANY 45 11SMN30 5,000
Poznań AP219 PRĘT WALCOWANY 45 16/20MNCR5 2,060
Poznań AP925 PRĘT WALCOWANY 45 16/20MNCR5 0,694
Poznań AP956 PRĘT WALCOWANY 45 16/20MNCRS5 4,534
Poznań AI211 PRĘT WALCOWANY 45 41CR4 1,435
Poznań AP224 PRĘT WALCOWANY 45 41CR4 1,430
Poznań AP226 PRĘT WALCOWANY 45 42CRMO4 0,455
Poznań AO663 PRĘT WALCOWANY 45 42CRMOS4+QT 0,730
Przyszłe zamówienia AS163 PRĘT WALCOWANY 45 42CRMOS4+QT 5,000
Przyszłe zamówienia AS255 PRĘT WALCOWANY 45 C15R 5,000
Poznań AS501 PRĘT WALCOWANY 45 C15R 5,340
Przyszłe zamówienia AP770 PRĘT WALCOWANY 45 C35E 35,000
Przyszłe zamówienia AP771 PRĘT WALCOWANY 45 C35E 35,000
Poznań AK814 PRĘT WALCOWANY 45 C45E 4,290
Poznań AO472 PRĘT WALCOWANY 45 C45E 2,575
Poznań AS307 PRĘT WALCOWANY 45 C45E 0,440
Poznań AP834 PRĘT WALCOWANY 45 C45E 8,778
Poznań AO434 PRĘT WALCOWANY 45 S355J2 2,180
Poznań AS325 PRĘT WALCOWANY 45 S355J2 1,820
Poznań AP109 PRĘT WALCOWANY 45 S355J2 2,210
Poznań AS274 PRĘT WALCOWANY 46 C15R 2,380
Poznań AO598 PRĘT WALCOWANY 46 C15R 1,265
Przyszłe zamówienia AS219 PRĘT WALCOWANY 46 C45E 3,000
Poznań AO473 PRĘT WALCOWANY 46 C45E 5,515
Poznań AO638 PRĘT WALCOWANY 46 C45R 5,600
Poznań AM985 PRĘT WALCOWANY 46 C45R 1,910
Poznań AP948 PRĘT WALCOWANY 46 C45R 2,200
Poznań AD873 PRĘT WALCOWANY 46 C60E/C55 4,150
Przyszłe zamówienia AS210 PRĘT WALCOWANY 46 S235JR 3,000
Poznań AO459 PRĘT WALCOWANY 46 S235JR 2,590
Poznań AO435 PRĘT WALCOWANY 46 S355J2 1,850
Poznań AP467 PRĘT WALCOWANY 46 S355J2 0,145
Poznań AM965 PRĘT WALCOWANY 46 S355J2 0,120
Poznań AM179 PRĘT WALCOWANY 47 11SMN30 2,350
Poznań AS455 PRĘT WALCOWANY 47 11SMN30 4,000
Poznań AP675 PRĘT WALCOWANY 47 11SMN30 3,260
Poznań AK543 PRĘT WALCOWANY 47 16/20MNCR5 0,140
Przyszłe zamówienia AS574 PRĘT WALCOWANY 47 16MNCRS5+FP 8,000
Poznań AS571 PRĘT WALCOWANY 47 16MNCRS5+FP 2,450
Poznań P1534 PRĘT WALCOWANY 47 41CR4 0,580
Poznań AM815 PRĘT WALCOWANY 47 41CR4 0,995
Przyszłe zamówienia AP292 PRĘT WALCOWANY 47 42CRMO4 1,500
Poznań AP151 PRĘT WALCOWANY 47 42CRMO4 4,293
Przyszłe zamówienia AS171 PRĘT WALCOWANY 47 42CRMO4+QT 10,000
Poznań AM670 PRĘT WALCOWANY 47 42CRMOS4+QT 0,890
Poznań AM938 PRĘT WALCOWANY 47 42CRMOS4+QT 9,570
Poznań AP960 PRĘT WALCOWANY 47 C15R 5,370
Poznań AP153 PRĘT WALCOWANY 47 C15R 4,610
Poznań AP336 PRĘT WALCOWANY 47 C45E 5,060
Poznań AO474 PRĘT WALCOWANY 47 C45E 2,450
Poznań AG648 PRĘT WALCOWANY 47 C45E 3,290
Poznań AM164 PRĘT WALCOWANY 47 C45R 4,930
Przyszłe zamówienia AS446 PRĘT WALCOWANY 47 S235/275JR 1,600
Poznań AS570 PRĘT WALCOWANY 47 S235/275JR 1,320
Poznań AP201 PRĘT WALCOWANY 47 S235/275JR 1,390
Przyszłe zamówienia AS211 PRĘT WALCOWANY 47 S235JR 3,000
Poznań AS573 PRĘT WALCOWANY 47 S235JR 1,160
Poznań AP251 PRĘT WALCOWANY 47 S355J2 5,340
Poznań AO436 PRĘT WALCOWANY 47 S355J2 1,480
Poznań AS280 PRĘT WALCOWANY 47 S355J2 3,190
Poznań AP468 PRĘT WALCOWANY 47 S355J2 1,810
Poznań AP019 PRĘT WALCOWANY 47 S355J2 0,450
Poznań AP646 PRĘT WALCOWANY 47 S355J2 2,225
Poznań AP185 PRĘT WALCOWANY 47 S355J2 4,580
Poznań AK837 PRĘT WALCOWANY 48 11SMN30 4,560
Poznań AG105 PRĘT WALCOWANY 48 16/20MNCR5 4,760
Poznań AK570 PRĘT WALCOWANY 48 42CRMO4 1,289
Poznań AM803 PRĘT WALCOWANY 48 C45E 3,490
Poznań AP949 PRĘT WALCOWANY 48 C45R 4,470
Poznań AH865 PRĘT WALCOWANY 48 S235/S275JR 0,954
Przyszłe zamówienia AS212 PRĘT WALCOWANY 48 S235JR 3,000
Poznań AP598 PRĘT WALCOWANY 48 S355J2 3,300
Poznań AP736 PRĘT WALCOWANY 48 S355J2 1,220
Poznań AP820 PRĘT WALCOWANY 48 S355J2 9,058
Poznań AP299 PRĘT WALCOWANY 50 11SMN30 1,850
Poznań AP524 PRĘT WALCOWANY 50 11SMN30 1,980
Poznań AM735 PRĘT WALCOWANY 50 11SMN30 0,160
Poznań AP782 PRĘT WALCOWANY 50 11SMN30 4,915
Poznań AP234 PRĘT WALCOWANY 50 11SMN30 4,620
Poznań AS711 PRĘT WALCOWANY 50 11SMN30 2,310
Poznań AO206 PRĘT WALCOWANY 50 11SMN30 7,400
Przyszłe zamówienia AS227 PRĘT WALCOWANY 50 16/20MNCR5 5,000
Poznań AO492 PRĘT WALCOWANY 50 16/20MNCR5 3,630
Poznań AS405 PRĘT WALCOWANY 50 16/20MNCR5 1,570
Poznań AP672 PRĘT WALCOWANY 50 16/20MNCR5 0,139
Poznań AP786 PRĘT WALCOWANY 50 16/20MNCR5 1,960
Poznań AP220 PRĘT WALCOWANY 50 16/20MNCR5 1,120
Poznań AP285 PRĘT WALCOWANY 50 41CR4 4,210
Poznań AO499 PRĘT WALCOWANY 50 41CR4 6,440
Poznań AO193 PRĘT WALCOWANY 50 41CR4 0,550
Poznań AP868 PRĘT WALCOWANY 50 42CRMO4+QT 5,370
Poznań AI525 PRĘT WALCOWANY 50 42CRMOS4 1,287
Poznań AK674 PRĘT WALCOWANY 50 42CRMOS4+QT 0,162
Poznań AP450 PRĘT WALCOWANY 50 42CRMOS4+QT 4,515
Poznań AO475 PRĘT WALCOWANY 50 C45E 3,080
Poznań AO231 PRĘT WALCOWANY 50 C45E 0,360
Poznań AP774 PRĘT WALCOWANY 50 C45E+N 1,030
Poznań AP950 PRĘT WALCOWANY 50 C45R 2,480
Poznań AI123A0 PRĘT WALCOWANY 50 P355NH 0,305
Przyszłe zamówienia AS213 PRĘT WALCOWANY 50 S235JR 3,000
Poznań AP574 PRĘT WALCOWANY 50 S355J2 1,087
Poznań AS491 PRĘT WALCOWANY 50 S355J2 4,535
Poznań AP186 PRĘT WALCOWANY 50 S355J2 2,055
Poznań AP300 PRĘT WALCOWANY 52 11SMN30 1,110
Przyszłe zamówienia AS261 PRĘT WALCOWANY 52 11SMN30 24,000
Poznań AS712 PRĘT WALCOWANY 52 11SMN30 3,900
Poznań AP221 PRĘT WALCOWANY 52 16/20MNCR5 2,400
Przyszłe zamówienia AS235 PRĘT WALCOWANY 52 16MNCRS5+FP 5,000
Poznań AO493 PRĘT WALCOWANY 52 16MNCRS5+FP 4,250
Poznań AO163 PRĘT WALCOWANY 52 16MNCRS5+FP 1,220
Przyszłe zamówienia AS179 PRĘT WALCOWANY 52 18CRNIMO7-6 15,000
Przyszłe zamówienia AS241 PRĘT WALCOWANY 52 41CR4 3,000
Poznań AO201 PRĘT WALCOWANY 52 42CRMO4 0,180
Przyszłe zamówienia AS681 PRĘT WALCOWANY 52 42CRMOS4 5,000
Przyszłe zamówienia AS586 PRĘT WALCOWANY 52 42CRMOS4+QT 20,000
Przyszłe zamówienia AP869 PRĘT WALCOWANY 52 42CRMOS4+QT 10,000
Poznań AS275 PRĘT WALCOWANY 52 C15R 2,420
Poznań AN012 PRĘT WALCOWANY 52 C15R 1,100
Poznań AK256 PRĘT WALCOWANY 52 C15R 1,285
Przyszłe zamówienia AS705 PRĘT WALCOWANY 52 C45 7,500
Przyszłe zamówienia AS664 PRĘT WALCOWANY 52 C45E 15,000
Przyszłe zamówienia AS676 PRĘT WALCOWANY 52 C45R 15,000
Poznań AP498 PRĘT WALCOWANY 52 C45R 2,075
Poznań AO607 PRĘT WALCOWANY 52 C55 0,190
Poznań AO012 PRĘT WALCOWANY 52 C55 1,820
Poznań AP203 PRĘT WALCOWANY 52 S235/275JR 3,740
Poznań AO461 PRĘT WALCOWANY 52 S235JR 3,150
Poznań AS271 PRĘT WALCOWANY 52 S235JR 1,000
Przyszłe zamówienia AS675 PRĘT WALCOWANY 52 S235JR 10,000
Poznań AP483 PRĘT WALCOWANY 52 S235JR 4,580
Poznań AM384 PRĘT WALCOWANY 52 S235JR 0,360
Poznań AP853 PRĘT WALCOWANY 52 S235JR 2,425
Poznań AS003 PRĘT WALCOWANY 52 S355J2 9,000
Przyszłe zamówienia AS673 PRĘT WALCOWANY 52 S355J2 20,000
Poznań AS394 PRĘT WALCOWANY 52 S355J2 0,295
Poznań AP110 PRĘT WALCOWANY 52 S355J2 8,820
Przyszłe zamówienia AS200 PRĘT WALCOWANY 52 S355J2 10,000
Poznań AP977A1 PRĘT WALCOWANY 55 S355J2+N 0,672
Poznań AP978A1 PRĘT WALCOWANY 55 S355J2+N 5,025
Poznań AP301 PRĘT WALCOWANY 55 11SMN30 4,500
Poznań AO024 PRĘT WALCOWANY 55 11SMN30 2,780
Poznań AP237 PRĘT WALCOWANY 55 11SMN30 4,480
Poznań AP145 PRĘT WALCOWANY 55 16/20MNCR5 2,040
Poznań AM808 PRĘT WALCOWANY 55 16/20MNCRS5 0,114
Poznań V1497A0A PRĘT WALCOWANY 55 35HGS 0,242
Poznań AP286 PRĘT WALCOWANY 55 41CR4 1,800
Przyszłe zamówienia AS242 PRĘT WALCOWANY 55 41CR4 1,500
Poznań AO500 PRĘT WALCOWANY 55 41CR4 0,255
Poznań AP670 PRĘT WALCOWANY 55 41CR4 0,999
Przyszłe zamówienia AS434 PRĘT WALCOWANY 55 42CRMO4+QT 5,000
Poznań AE469 PRĘT WALCOWANY 55 C15R 3,070
Tarnowskie Góry AK930 PRĘT WALCOWANY 55 C45E 0,140
Poznań AM165 PRĘT WALCOWANY 55 C45E 2,145
Poznań AO224 PRĘT WALCOWANY 55 C45E 9,710
Poznań AB325 PRĘT WALCOWANY 55 C55E 0,121
Poznań AG619 PRĘT WALCOWANY 55 S235/S275JR 0,299
Poznań AS538 PRĘT WALCOWANY 55 S235JR 0,452
Poznań AP828 PRĘT WALCOWANY 55 S235JR 4,506
Poznań AP854 PRĘT WALCOWANY 55 S235JR 1,820
Poznań AP252 PRĘT WALCOWANY 55 S355J2 5,440
Poznań AS031 PRĘT WALCOWANY 55 S355J2 3,100
Poznań AP471 PRĘT WALCOWANY 55 S355J2 8,880
Przyszłe zamówienia AS674 PRĘT WALCOWANY 55 S355J2 10,000
Poznań AP021 PRĘT WALCOWANY 55 S355J2 0,312
Poznań AP776 PRĘT WALCOWANY 56 C45R 0,940
Poznań AP921 PRĘT WALCOWANY 56 C45R 2,110
Poznań AP781 PRĘT WALCOWANY 56 S355J2 1,040
Przyszłe zamówienia AS559 PRĘT WALCOWANY 57 35HGS+N 2,350
Poznań AI452 PRĘT WALCOWANY 57 42CRMOS4+QT 1,575
Poznań AP871 PRĘT WALCOWANY 57 42CRMOS4+QT 10,370
Poznań AS458 PRĘT WALCOWANY 57 C45 2,930
Poznań AD630A2 PRĘT WALCOWANY 57 C45E+N 0,420
Poznań AP951 PRĘT WALCOWANY 57 C45R 0,975
Poznań AK816 PRĘT WALCOWANY 57 C45R 0,115
Przyszłe zamówienia AS677 PRĘT WALCOWANY 57 C45R 10,000
Poznań AS496 PRĘT WALCOWANY 57 S235JR 10,730
Poznań AK041 PRĘT WALCOWANY 57 S235JR 10,040
Poznań AM506 PRĘT WALCOWANY 57 S355J2 0,880
Poznań AO988 PRĘT WALCOWANY 57 S355J2 0,575
Poznań AM607 PRĘT WALCOWANY 57 S355J2 3,183
Poznań AP022 PRĘT WALCOWANY 57 S355J2 8,090
Poznań AS502 PRĘT WALCOWANY 58 11SMN30 12,870
Poznań AP160 PRĘT WALCOWANY 58 11SMN30 4,920
Przyszłe zamówienia AS178 PRĘT WALCOWANY 58 16MNCR5+AC 5,000
Przyszłe zamówienia AS155 PRĘT WALCOWANY 58 16MNCR5+QT 5,000
Przyszłe zamówienia AS236 PRĘT WALCOWANY 58 16MNCRS5+FP 5,000
Poznań AP143 PRĘT WALCOWANY 58 16MNCRS5+FP 1,125
Poznań AH902 PRĘT WALCOWANY 58 41CR4 1,130
Poznań AI900 PRĘT WALCOWANY 58 41CR4 2,985
Poznań AK571 PRĘT WALCOWANY 58 42CRMO4 0,250
Poznań AP152 PRĘT WALCOWANY 58 42CRMO4 3,700
Poznań AM604 PRĘT WALCOWANY 58 42CRMOS4+QT 4,660
Przyszłe zamówienia AS166 PRĘT WALCOWANY 58 42CRMOS4+QT 5,000
Poznań AP512 PRĘT WALCOWANY 58 C15R 5,360
Poznań AK257 PRĘT WALCOWANY 58 C15R 2,015
Poznań AP271 PRĘT WALCOWANY 58 C45E 3,740
Poznań AK931A0A PRĘT WALCOWANY 58 C45E 0,284
Poznań AD076 PRĘT WALCOWANY 58 C45E 1,460
Poznań AM489 PRĘT WALCOWANY 58 C45E 2,210
Poznań AP129 PRĘT WALCOWANY 58 C45E 4,080
Poznań AI136 PRĘT WALCOWANY 58 C45E 2,915
Poznań AP499 PRĘT WALCOWANY 58 C45R 10,740
Poznań AK536 PRĘT WALCOWANY 58 S235JR 2,520
Poznań AK227 PRĘT WALCOWANY 58 S235JR 1,770
Poznań AO440 PRĘT WALCOWANY 58 S355J2 3,420
Poznań AS025 PRĘT WALCOWANY 58 S355J2 8,590
Poznań AM969 PRĘT WALCOWANY 58 S355J2 0,750
Poznań AO230 PRĘT WALCOWANY 58 S355J2 0,950
Poznań AE930A0A PRĘT WALCOWANY 59 C60E 0,465
Przyszłe zamówienia AS684 PRĘT WALCOWANY 60 11SMN30 5,000
Poznań AP161 PRĘT WALCOWANY 60 11SMN30 4,530
Przyszłe zamówienia AS228 PRĘT WALCOWANY 60 16/20MNCR5 1,500
Poznań AP671 PRĘT WALCOWANY 60 16/20MNCR5 1,616
Poznań AO212 PRĘT WALCOWANY 60 16/20MNCR5 1,074
Przyszłe zamówienia AS243 PRĘT WALCOWANY 60 41CR4 1,500
Poznań AH738 PRĘT WALCOWANY 60 41CR4 0,065
Poznań AI026 PRĘT WALCOWANY 60 41CR4 1,060
Poznań AE037A0A PRĘT WALCOWANY 60 42CRMO4 0,321
Poznań AM823 PRĘT WALCOWANY 60 42CRMO4 0,364
Poznań AO202 PRĘT WALCOWANY 60 42CRMO4 2,020
Przyszłe zamówienia AS587 PRĘT WALCOWANY 60 42CRMOS4+QT 5,000
Poznań AM942 PRĘT WALCOWANY 60 42CRMOS4+QT 1,065
Poznań AS353 PRĘT WALCOWANY 60 C45E 3,610
Poznań AS445 PRĘT WALCOWANY 60 C45E 1,610
Poznań AP836 PRĘT WALCOWANY 60 C45E 0,255
Poznań AP212 PRĘT WALCOWANY 60 C45E 3,610
Poznań AP500 PRĘT WALCOWANY 60 C45R 7,395
Poznań AP881 PRĘT WALCOWANY 60 C45R 6,155
Poznań AP841 PRĘT WALCOWANY 60 C55E 0,132
Poznań AO205 PRĘT WALCOWANY 60 C55E 1,070
Poznań AP856 PRĘT WALCOWANY 60 C60E 1,870
Poznań AA320A5 PRĘT WALCOWANY 60 P355NH 0,398
Poznań AP265 PRĘT WALCOWANY 60 S235/S275JR 4,420
Poznań V1462A0A PRĘT WALCOWANY 60 S235JR 0,378
Poznań AS300 PRĘT WALCOWANY 60 S235JR 0,943
Poznań AP484 PRĘT WALCOWANY 60 S235JR 10,810
Poznań AP582 PRĘT WALCOWANY 60 S235JR 4,820
Poznań AP829 PRĘT WALCOWANY 60 S235JR 4,054
Poznań AR034 PRĘT WALCOWANY 60 S355J2 9,595
Poznań AO441 PRĘT WALCOWANY 60 S355J2 4,160
Poznań AP576 PRĘT WALCOWANY 60 S355J2 1,670
Poznań AS548 PRĘT WALCOWANY 60 S355J2 0,065
Poznań AP189 PRĘT WALCOWANY 60 S355J2 10,365
Przyszłe zamówienia AS263 PRĘT WALCOWANY 62 11SMN30 10,000
Poznań AS146 PRĘT WALCOWANY 62 11SMN30 2,070
Poznań AP239 PRĘT WALCOWANY 62 11SMN30 5,900
Przyszłe zamówienia AS265 PRĘT WALCOWANY 62 16MNCRS5+FP 5,000
Poznań AP459 PRĘT WALCOWANY 62 18CRNIMO7-6 2,870
Poznań AK556 PRĘT WALCOWANY 62 41CR4 0,990
Przyszłe zamówienia AS244 PRĘT WALCOWANY 62 41CR4 1,500
Przyszłe zamówienia AP287 PRĘT WALCOWANY 62 41CR4 1,500
Poznań AO203 PRĘT WALCOWANY 62 42CRMO4 0,095
Przyszłe zamówienia AS682 PRĘT WALCOWANY 62 42CRMOS4 10,000
Poznań AP452 PRĘT WALCOWANY 62 42CRMOS4+QT 9,440
Przyszłe zamówienia AS167 PRĘT WALCOWANY 62 42CRMOS4+QT 5,000
Poznań AP961 PRĘT WALCOWANY 62 C15R 5,280
Poznań AO514 PRĘT WALCOWANY 62 C15R 2,270
Przyszłe zamówienia AS220 PRĘT WALCOWANY 62 C45E 5,000
Poznań AP213 PRĘT WALCOWANY 62 C45E 2,290
Poznań AP501 PRĘT WALCOWANY 62 C45R 16,325
Przyszłe zamówienia AS214 PRĘT WALCOWANY 62 S235JR 5,000
Poznań AM147 PRĘT WALCOWANY 62 S235JR 10,960
Poznań AM517 PRĘT WALCOWANY 62 S235JR 10,690
Poznań AI437 PRĘT WALCOWANY 62 S235JR 0,360
Poznań AO442 PRĘT WALCOWANY 62 S355J2 30,208
Poznań AS034 PRĘT WALCOWANY 62 S355J2 6,140
Poznań AP473 PRĘT WALCOWANY 62 S355J2 9,840
Poznań AP685 PRĘT WALCOWANY 62 S355J2 6,835
Poznań AP190 PRĘT WALCOWANY 62 S355J2 13,940
Poznań AK557 PRĘT WALCOWANY 63 41CR4 2,070
Poznań AP638 PRĘT WALCOWANY 63 C45E 2,502
Poznań AP665 PRĘT WALCOWANY 63 C45E 3,006
Poznań AC080 PRĘT WALCOWANY 63 S235/275JR 1,490
Poznań AD516 PRĘT WALCOWANY 63 S235/275JR 2,360
Poznań AP024 PRĘT WALCOWANY 63 S355J2 5,310
Poznań AP191 PRĘT WALCOWANY 63 S355J2 4,150
Przyszłe zamówienia AS262 PRĘT WALCOWANY 65 11SMN30 10,000
Poznań AO023 PRĘT WALCOWANY 65 11SMN30 6,000
Poznań AP163 PRĘT WALCOWANY 65 11SMN30 4,390
Poznań AP240 PRĘT WALCOWANY 65 11SMN30 4,870
Poznań AP506 PRĘT WALCOWANY 65 16/20MNCR5 4,265
Poznań AP288 PRĘT WALCOWANY 65 41CR4 2,210
Poznań AO194 PRĘT WALCOWANY 65 41CR4 1,414
Poznań AK966 PRĘT WALCOWANY 65 42CRMO4 1,890
Poznań AE632 PRĘT WALCOWANY 65 42CRMO4 7,356
Poznań AO407 PRĘT WALCOWANY 65 42CRMOS4+QT 4,460
Poznań AP453 PRĘT WALCOWANY 65 42CRMOS4+QT 4,930
Przyszłe zamówienia AS168 PRĘT WALCOWANY 65 42CRMOS4+QT 5,000
Poznań AE517 PRĘT WALCOWANY 65 C15R 3,182
Poznań AP272 PRĘT WALCOWANY 65 C45E 2,182
Poznań AO477 PRĘT WALCOWANY 65 C45E 1,400
Poznań AP214 PRĘT WALCOWANY 65 C45E 2,525
Poznań AP502 PRĘT WALCOWANY 65 C45R 3,760
Poznań AS497 PRĘT WALCOWANY 65 C45R 10,740
Przyszłe zamówienia AS260 PRĘT WALCOWANY 65 C55 5,000
Poznań AP204 PRĘT WALCOWANY 65 S235/275JR 2,380
Poznań AK538 PRĘT WALCOWANY 65 S235JR 1,360
Poznań AP608 PRĘT WALCOWANY 65 S235JR 2,060
Poznań AS137 PRĘT WALCOWANY 65 S355J2 2,332
Poznań AP474 PRĘT WALCOWANY 65 S355J2 1,890
Poznań AS492 PRĘT WALCOWANY 65 S355J2 2,670
Poznań AS549 PRĘT WALCOWANY 65 S355J2 0,075
Poznań AP192 PRĘT WALCOWANY 65 S355J2 4,760
Poznań AS690 PRĘT WALCOWANY 65 S355J2 2,670
Poznań AP302 PRĘT WALCOWANY 68 11SMN30 8,890
Poznań AO525 PRĘT WALCOWANY 68 11SMN30 4,500
Poznań AP001 PRĘT WALCOWANY 68 11SMN30 5,030
Poznań AP241 PRĘT WALCOWANY 68 11SMN30 4,430
Poznań AO213 PRĘT WALCOWANY 68 16/20MNCR5 1,030
Przyszłe zamówienia AS588 PRĘT WALCOWANY 68 42CRMOS4+QT 15,000
Przyszłe zamówienia AS169 PRĘT WALCOWANY 68 42CRMOS4+QT 10,000
Przyszłe zamówienia AS221 PRĘT WALCOWANY 68 C45E 5,000
Przyszłe zamówienia AS678 PRĘT WALCOWANY 68 C45R 10,000
Poznań AM720 PRĘT WALCOWANY 68 C45R 0,465
Przyszłe zamówienia AS447 PRĘT WALCOWANY 68 S235/275JR 1,400
Przyszłe zamówienia AS215 PRĘT WALCOWANY 68 S235JR 3,000
Poznań AI428 PRĘT WALCOWANY 68 S355J2 0,827
Poznań AK033 PRĘT WALCOWANY 68 S355J2 3,730
Poznań AO219 PRĘT WALCOWANY 68 S355J2 6,380
Poznań AD101A3 PRĘT WALCOWANY 70 P355NH 0,352
Poznań AK842 PRĘT WALCOWANY 70 11SMN30 5,250
Poznań AO025 PRĘT WALCOWANY 70 11SMN30 8,770
Przyszłe zamówienia AS229 PRĘT WALCOWANY 70 16/20MNCR5 1,500
Poznań AP616 PRĘT WALCOWANY 70 16/20MNCR5 0,153
Poznań AP289 PRĘT WALCOWANY 70 41CR4 1,840
Poznań AO502 PRĘT WALCOWANY 70 41CR4 1,960
Przyszłe zamówienia AS251 PRĘT WALCOWANY 70 42CRMO4 3,000
Poznań AM726A3 PRĘT WALCOWANY 70 42CRMOS4 0,180
Przyszłe zamówienia AS438 PRĘT WALCOWANY 70 42CRMOS4+QT 5,000
Przyszłe zamówienia AS170 PRĘT WALCOWANY 70 42CRMOS4+QT 5,000
Poznań AM388 PRĘT WALCOWANY 70 C15E 2,110
Przyszłe zamówienia AS734 PRĘT WALCOWANY 70 C15R 1,500
Poznań AP132 PRĘT WALCOWANY 70 C45E 1,997
Poznań AP857 PRĘT WALCOWANY 70 C45E 1,628
Poznań AP503 PRĘT WALCOWANY 70 C45R 5,370
Poznań AP266 PRĘT WALCOWANY 70 S235/S275JR 3,300
Poznań AO462 PRĘT WALCOWANY 70 S235JR 2,465
Poznań AH868 PRĘT WALCOWANY 70 S235JR 0,016
Poznań AP830 PRĘT WALCOWANY 70 S235JR 0,766
Poznań AP253 PRĘT WALCOWANY 70 S355J2 5,710
Poznań AP475 PRĘT WALCOWANY 70 S355J2 4,104
Poznań AP577 PRĘT WALCOWANY 70 S355J2 0,086
Poznań AS493 PRĘT WALCOWANY 70 S355J2 2,286
Poznań AP194 PRĘT WALCOWANY 70 S355J2 1,420
Poznań AS709 PRĘT WALCOWANY 70 S355J2 5,130
Przyszłe zamówienia AS201 PRĘT WALCOWANY 70 S355J2 5,000
Poznań AK999 PRĘT WALCOWANY 72 42CRMO4+QT 7,698
Poznań AE139 PRĘT WALCOWANY 72 C45E 0,312
Poznań AP303 PRĘT WALCOWANY 73 11SMN30 4,300
Poznań AP002 PRĘT WALCOWANY 73 11SMN30 5,280
Poznań AP165 PRĘT WALCOWANY 73 11SMN30 7,470
Poznań AS688 PRĘT WALCOWANY 73 11SMN30 4,640
Poznań AP243 PRĘT WALCOWANY 73 11SMN30 4,520
Poznań AO228 PRĘT WALCOWANY 73 11SMN30 1,670
Poznań R1480 PRĘT WALCOWANY 73 16/20MNCR5 0,990
Poznań R1830 PRĘT WALCOWANY 73 16/20MNCR5 0,526
Poznań R1870 PRĘT WALCOWANY 73 16MNCR5 0,590
Poznań AM358 PRĘT WALCOWANY 73 41CR4 1,390
Poznań AH904 PRĘT WALCOWANY 73 41CR4 1,590
Przyszłe zamówienia AS252 PRĘT WALCOWANY 73 42CRMO4 1,500
Poznań AB590 PRĘT WALCOWANY 73 42CRMO4 0,195
Poznań AC119 PRĘT WALCOWANY 73 42CRMO4 0,195
Poznań AM726 PRĘT WALCOWANY 73 42CRMOS4 2,140
Poznań AP911 PRĘT WALCOWANY 73 42CRMOS4+QT 1,810
Poznań AK979 PRĘT WALCOWANY 73 C15R 2,610
Poznań AS276 PRĘT WALCOWANY 73 C15R 2,380
Poznań O1015 PRĘT WALCOWANY 73 C45E 1,770
Poznań AP273 PRĘT WALCOWANY 73 C45E 2,380
Przyszłe zamówienia AS679 PRĘT WALCOWANY 73 C45R 5,000
Poznań AS498 PRĘT WALCOWANY 73 C45R 7,110
Poznań V1522 PRĘT WALCOWANY 73 C55E 1,790
Przyszłe zamówienia AS216 PRĘT WALCOWANY 73 S235JR 3,000
Poznań AK541 PRĘT WALCOWANY 73 S235JR 1,925
Poznań AS024 PRĘT WALCOWANY 73 S355J2 16,720
Poznań AO443 PRĘT WALCOWANY 73 S355J2 3,780
Poznań AP476 PRĘT WALCOWANY 73 S355J2 13,892
Poznań AS349 PRĘT WALCOWANY 73 S355J2 11,300
Poznań AP026 PRĘT WALCOWANY 73 S355J2 1,100
Poznań AP113 PRĘT WALCOWANY 73 S355J2 4,750
Poznań AP195 PRĘT WALCOWANY 73 S355J2 11,170
Poznań AM740 PRĘT WALCOWANY 75 11SMN30 4,880
Poznań T1313 PRĘT WALCOWANY 75 16/20MNCR5 0,637
Poznań AB713 PRĘT WALCOWANY 75 16/20MNCR5 1,005
Poznań AO503 PRĘT WALCOWANY 75 41CR4 1,575
Przyszłe zamówienia AS680 PRĘT WALCOWANY 75 C45R 5,000
Poznań AS499 PRĘT WALCOWANY 75 C45R 10,512
Poznań AA025A0A PRĘT WALCOWANY 75 C45R+N 0,090
Poznań AP609 PRĘT WALCOWANY 75 S235JR 2,660
Poznań AO087 PRĘT WALCOWANY 75 S235JR 0,840
Poznań AP254 PRĘT WALCOWANY 75 S355J2 11,310
Poznań AS149 PRĘT WALCOWANY 75 S355J2 2,612
Poznań AP196 PRĘT WALCOWANY 75 S355J2 6,540
Poznań V1543A1A PRĘT WALCOWANY 76 16/20MNCR5 0,530
Poznań AE142 PRĘT WALCOWANY 77 42CRMOS4+QT 0,703
Poznań AP304 PRĘT WALCOWANY 78 11SMN30 4,060
Poznań AP166 PRĘT WALCOWANY 78 11SMN30 2,890
Poznań AS689 PRĘT WALCOWANY 78 11SMN30 2,250
Poznań AN008 PRĘT WALCOWANY 78 42CRMO4 0,900
Poznań AG654 PRĘT WALCOWANY 78 C45E 0,720
Poznań AK602 PRĘT WALCOWANY 78 C45R 8,100
Poznań AM522 PRĘT WALCOWANY 78 C45R 4,745
Poznań AO445 PRĘT WALCOWANY 78 S355J2 9,700
Poznań AP477 PRĘT WALCOWANY 78 S355J2 7,620
Poznań AC104A1 PRĘT WALCOWANY 80 16MNCR5+N 0,125
Poznań AP305 PRĘT WALCOWANY 80 11SMN30 1,540
Przyszłe zamówienia AS264 PRĘT WALCOWANY 80 11SMN30 10,000
Przyszłe zamówienia AS710 PRĘT WALCOWANY 80 11SMN30 2,660
Przyszłe zamówienia AS230 PRĘT WALCOWANY 80 16/20MNCR5 1,500
Poznań AM994 PRĘT WALCOWANY 80 16MNCRS5+FP 1,255
Poznań AP290 PRĘT WALCOWANY 80 41CR4 1,180
Poznań AO504 PRĘT WALCOWANY 80 41CR4 2,380
Poznań AP149 PRĘT WALCOWANY 80 41CR4 1,910
Przyszłe zamówienia AS253 PRĘT WALCOWANY 80 42CRMO4 1,500
Poznań AS702 PRĘT WALCOWANY 80 42CRMO4+QT 0,955
Poznań AO479 PRĘT WALCOWANY 80 C45E 2,625
Poznań AP124 PRĘT WALCOWANY 80 S235/275JR 4,270
Poznań AP659 PRĘT WALCOWANY 80 S235JR 1,521
Poznań AS326 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 2,150
Poznań AS331 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 0,237
Poznań AS363 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 1,899
Poznań AS410 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 8,580
Poznań AP114 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 10,730
Poznań AS510 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 5,300
Poznań AS553 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 0,948
Poznań AP197 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 1,187
Poznań AP848 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 4,752
Poznań AI188 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 0,232
Przyszłe zamówienia AS202 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 20,000
Poznań AP945 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2 7,890
Poznań AI188A2 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2+N 0,120
Poznań AP197A0 PRĘT WALCOWANY 80 S355J2+N 0,010
Poznań AG254 PRĘT WALCOWANY 82 42CRMO4 2,950
Poznań AJ001 PRĘT WALCOWANY 82 42CRMO4+QT 9,775
Poznań AI930 PRĘT WALCOWANY 82 C45E 1,780
Poznań AK473 PRĘT WALCOWANY 82 S355J2 1,350
Poznań AK503 PRĘT WALCOWANY 85 11SMN30 2,801
Poznań AP306 PRĘT WALCOWANY 85 11SMN30 4,260
Tarnowskie Góry AC918 PRĘT WALCOWANY 85 16/20MNCR5 0,270
Poznań AC918 PRĘT WALCOWANY 85 16/20MNCR5 0,956
Poznań AM359 PRĘT WALCOWANY 85 41CR4 1,960
Przyszłe zamówienia AS254 PRĘT WALCOWANY 85 42CRMO4 1,500
Poznań AM824 PRĘT WALCOWANY 85 42CRMO4 0,508
Poznań AA194 PRĘT WALCOWANY 85 C15R 0,720
Poznań AK980 PRĘT WALCOWANY 85 C15R 4,320
Poznań AS007 PRĘT WALCOWANY 85 C45E 0,140
Poznań AS009 PRĘT WALCOWANY 85 C45E 0,496
Poznań AM563 PRĘT WALCOWANY 85 C45E 1,865
Poznań AS316 PRĘT WALCOWANY 85 C60 0,265
Poznań AE176 PRĘT WALCOWANY 85 S235/275JR 0,780
Tarnowskie Góry V1307 PRĘT WALCOWANY 85 S235JR 0,140
Poznań AO447 PRĘT WALCOWANY 85 S355J2 2,886
Poznań AS356 PRĘT WALCOWANY 85 S355J2 0,270
Poznań AP115 PRĘT WALCOWANY 85 S355J2 1,557
Poznań AP198 PRĘT WALCOWANY 85 S355J2 5,620
Przyszłe zamówienia AS231 PRĘT WALCOWANY 90 16/20MNCR5 1,500
Poznań AE985 PRĘT WALCOWANY 90 16/20MNCR5 1,200
Poznań V1974 PRĘT WALCOWANY 90 41CR4 0,222
Poznań AE013 PRĘT WALCOWANY 90 C15R 1,810
Poznań AP274 PRĘT WALCOWANY 90 C45E 2,420
Poznań AS038 PRĘT WALCOWANY 90 C45E 0,240
Poznań AO480 PRĘT WALCOWANY 90 C45E 0,097
Poznań AP635 PRĘT WALCOWANY 90 C45E 0,738
Poznań AP134 PRĘT WALCOWANY 90 C45E 3,600
Poznań AP216 PRĘT WALCOWANY 90 C45E 4,820
Poznań AO564 PRĘT WALCOWANY 90 P250GH 0,690
Poznań AE494 PRĘT WALCOWANY 90 S235/S275JR 0,049
Przyszłe zamówienia AS093 PRĘT WALCOWANY 90 S355/P355+N 5,000
Poznań AP083 PRĘT WALCOWANY 90 S355+M 0,920
Poznań AP255 PRĘT WALCOWANY 90 S355J2 5,430
Poznań AS070 PRĘT WALCOWANY 90 S355J2 2,400
Poznań AP651 PRĘT WALCOWANY 90 S355J2 1,116
Przyszłe zamówienia AS203 PRĘT WALCOWANY 90 S355J2 5,000
Poznań AK791A2 PRĘT WALCOWANY 90 S355J2+N 1,516
Tarnowskie Góry AE500 PRĘT WALCOWANY 95 16/20MNCR5 0,340
Poznań AE500 PRĘT WALCOWANY 95 16/20MNCR5 0,302
Poznań AP275 PRĘT WALCOWANY 95 C45E 2,010
Poznań AO481 PRĘT WALCOWANY 95 C45E 7,700
Poznań AM547 PRĘT WALCOWANY 95 C45E 0,197
Poznań AI205 PRĘT WALCOWANY 95 C45E 0,165
Poznań AP217 PRĘT WALCOWANY 95 C45E 0,995
Poznań P1294 PRĘT WALCOWANY 95 C60E 0,122
Poznań AP046 PRĘT WALCOWANY 95 S355J2 0,339
Poznań AP652 PRĘT WALCOWANY 95 S355J2 0,600
Przyszłe zamówienia AS204 PRĘT WALCOWANY 95 S355J2 10,000
Poznań AK791A1 PRĘT WALCOWANY 95 S355J2+N 0,208
Poznań AO355 PRĘT WALCOWANY 100 41CR4 5,490
Poznań AO373 PRĘT WALCOWANY 100 41CR4 0,774
Poznań AS120 PRĘT WALCOWANY 100 C45 1,958
Poznań AE449 PRĘT WALCOWANY 100 S235JR 0,563
Przyszłe zamówienia AS094 PRĘT WALCOWANY 100 S355/P355+N 5,000
Przyszłe zamówienia AO349 PRĘT WALCOWANY 100 S355J2 5,000
Poznań AO052 PRĘT WALCOWANY 100 S355J2 1,090
Przyszłe zamówienia AS100 PRĘT WALCOWANY 100 S355J2/P355 5,000
Poznań O1517 PRĘT WALCOWANY 105 41CR4 0,076
Poznań T1575 PRĘT WALCOWANY 105 41CR4 1,813
Poznań AG256 PRĘT WALCOWANY 105 42CRMO4 1,777
Poznań AO357 PRĘT WALCOWANY 105 C45 1,366
Poznań AP168 PRĘT WALCOWANY 105 C45 2,120
Przyszłe zamówienia AS105 PRĘT WALCOWANY 105 C45 5,000
Poznań AS050 PRĘT WALCOWANY 105 S355J2 0,130
Przyszłe zamówienia AS686 PRĘT WALCOWANY 105 S355J2 1,600
Przyszłe zamówienia AP585 PRĘT WALCOWANY 105 S355J2 3,000
Przyszłe zamówienia AS101 PRĘT WALCOWANY 105 S355J2/P355 10,000
Poznań AO356 PRĘT WALCOWANY 110 41CR4 4,550
Poznań AM924 PRĘT WALCOWANY 110 41CR4 1,160
Poznań AO676A0 PRĘT WALCOWANY 110 41CR4+N 1,200
Przyszłe zamówienia AS508 PRĘT WALCOWANY 110 C15R 2,000
Poznań AO358 PRĘT WALCOWANY 110 C45 1,695
Poznań V1717 PRĘT WALCOWANY 110 C45 0,061
Poznań AG672 PRĘT WALCOWANY 110 C45 0,141
Przyszłe zamówienia AS106 PRĘT WALCOWANY 110 C45 5,000
Poznań AO694 PRĘT WALCOWANY 110 C45E 0,475
Poznań AM549 PRĘT WALCOWANY 110 C45E 0,113
Przyszłe zamówienia AS095 PRĘT WALCOWANY 110 S355/P355+N 5,000
Poznań AO350 PRĘT WALCOWANY 110 S355J2 2,402
Przyszłe zamówienia AS102 PRĘT WALCOWANY 110 S355J2/P355 10,000
Poznań K1225 PRĘT WALCOWANY 115 41CR4 0,759
Poznań T1017 PRĘT WALCOWANY 115 42CRMO4 0,060
Poznań AK710 PRĘT WALCOWANY 115 C45 0,050
Przyszłe zamówienia AO359 PRĘT WALCOWANY 115 C45 3,000
Poznań AO068 PRĘT WALCOWANY 115 C45 0,966
Przyszłe zamówienia AS096 PRĘT WALCOWANY 115 S355/P355+N 5,000
Przyszłe zamówienia AO351 PRĘT WALCOWANY 115 S355J2 5,000
Poznań V1973 PRĘT WALCOWANY 120 16MNCR5 1,329
Poznań AK283 PRĘT WALCOWANY 120 C15R 0,540
Przyszłe zamówienia AO360 PRĘT WALCOWANY 120 C45 3,000
Przyszłe zamówienia AS107 PRĘT WALCOWANY 120 C45 3,000
Poznań AK211 PRĘT WALCOWANY 120 S235JR 0,035
Przyszłe zamówienia AS097 PRĘT WALCOWANY 120 S355/P355+N 10,000
Przyszłe zamówienia AS685 PRĘT WALCOWANY 120 S355J2 2,200
Poznań AP118 PRĘT WALCOWANY 120 S355J2 0,427
Przyszłe zamówienia AO352 PRĘT WALCOWANY 120 S355J2 5,000
Poznań AP118A0 PRĘT WALCOWANY 120 S355J2+N 0,018
Poznań AO361 PRĘT WALCOWANY 125 C45 3,410
Poznań AS053 PRĘT WALCOWANY 125 P355GH 4,574
Poznań AO567A PRĘT WALCOWANY 125 S355J2 0,174
Poznań V1977 PRĘT WALCOWANY 130 41CR4 1,494
Poznań AO362 PRĘT WALCOWANY 130 C45 3,807
Przyszłe zamówienia AS108 PRĘT WALCOWANY 130 C45 5,000
Przyszłe zamówienia AS098 PRĘT WALCOWANY 130 S355/P355+N 10,000
Poznań AK753A PRĘT WALCOWANY 130 S355J2 0,139
Poznań AS054 PRĘT WALCOWANY 130 S355J2 0,409
Poznań AS055 PRĘT WALCOWANY 130 S355J2 0,207
Poznań AS056 PRĘT WALCOWANY 130 S355J2 0,525
Poznań AK993 PRĘT WALCOWANY 130 S355J2 0,317
Poznań AP121 PRĘT WALCOWANY 130 S355J2 0,160
Przyszłe zamówienia AO699 PRĘT WALCOWANY 130 S355J2/P355 5,000
Poznań AK993A1 PRĘT WALCOWANY 130 S355J2+N 0,020
Poznań L1010 PRĘT WALCOWANY 135 41CR4 0,467
Poznań AS057 PRĘT WALCOWANY 135 S355J2 1,160
Poznań AS103 PRĘT WALCOWANY 135 S355J2 4,870
Poznań AD732 PRĘT WALCOWANY 135 S355J2 0,101
Poznań AO057 PRĘT WALCOWANY 135 S355J2 3,110
Poznań AK280A PRĘT WALCOWANY 140 P355NH 0,301
Poznań AC140 PRĘT WALCOWANY 140 16MNCR5 0,377
Poznań AO363 PRĘT WALCOWANY 140 C45 5,620
Poznań AM844 PRĘT WALCOWANY 140 C45 0,163
Poznań AG675 PRĘT WALCOWANY 140 C45 0,028
Poznań AO072 PRĘT WALCOWANY 140 C45 2,540
Poznań AH306 PRĘT WALCOWANY 140 C45E 0,160
Poznań AO353 PRĘT WALCOWANY 140 S355J2 1,351
Przyszłe zamówienia AS728 PRĘT WALCOWANY 140 S355J2 5,000
Poznań AP123 PRĘT WALCOWANY 140 S355J2 0,640
Poznań AO364 PRĘT WALCOWANY 145 C45 3,075
Poznań AO073 PRĘT WALCOWANY 145 C45 1,355
Poznań AC014 PRĘT WALCOWANY 145 S355J2 0,110
Poznań AS104 PRĘT WALCOWANY 145 S355J2 6,130
Poznań AP405 PRĘT WALCOWANY 145 S355J2 0,610
Poznań AM247 PRĘT WALCOWANY 145 S355J2 1,285
Poznań AO568 PRĘT WALCOWANY 145 S355J2 0,380
Poznań AP586 PRĘT WALCOWANY 145 S355J2 2,180
Poznań AD712A0 PRĘT WALCOWANY 150 P355NH 0,217
Poznań E1031 PRĘT WALCOWANY 150 38HMJ 0,247
Poznań AO365 PRĘT WALCOWANY 150 C45 6,230
Przyszłe zamówienia AS109 PRĘT WALCOWANY 150 C45 5,000
Poznań AO074 PRĘT WALCOWANY 150 C45 0,195
Poznań AE448A0 PRĘT WALCOWANY 150 P355GH 0,804
Przyszłe zamówienia AS099 PRĘT WALCOWANY 150 S355/P355+N 5,000
Poznań AO354 PRĘT WALCOWANY 150 S355J2 0,782
Poznań AS058 PRĘT WALCOWANY 150 S355J2 0,742
Poznań AO059 PRĘT WALCOWANY 150 S355J2 2,303
Poznań AP169 PRĘT WALCOWANY 160 C45 1,324
Poznań AS061 PRĘT WALCOWANY 160 S355J2 0,188
Poznań AM308 PRĘT WALCOWANY 160 S355J2 0,048
Poznań AP125 PRĘT WALCOWANY 160 S355J2 2,122
Poznań AP125 PRĘT WALCOWANY 160 S355J2 0,032
Przyszłe zamówienia AS112 PRĘT WALCOWANY 160 S355J2+N 5,000
Przyszłe zamówienia AS368 PRĘT WALCOWANY 170 C15R 3,500
Przyszłe zamówienia AS730 PRĘT WALCOWANY 170 C45 3,000
Poznań AP171 PRĘT WALCOWANY 170 C45 0,420
Przyszłe zamówienia AS729 PRĘT WALCOWANY 170 S355J2 3,000
Poznań AP587 PRĘT WALCOWANY 170 S355J2 2,350
Poznań AP128 PRĘT WALCOWANY 170 S355J2 0,173
Poznań AO061 PRĘT WALCOWANY 170 S355J2 0,252
Przyszłe zamówienia AS113 PRĘT WALCOWANY 170 S355J2+N 5,000
Przyszłe zamówienia AS731 PRĘT WALCOWANY 180 C45 3,000
Poznań AO075 PRĘT WALCOWANY 180 C45 1,436
Poznań AO569 PRĘT WALCOWANY 180 P250GH 1,140
Poznań AO570 PRĘT WALCOWANY 180 P250GH+N 1,140
Poznań AO575 PRĘT WALCOWANY 180 P250GH+N 1,080
Poznań AS063 PRĘT WALCOWANY 180 S355J2 0,548
Poznań AS064 PRĘT WALCOWANY 180 S355J2 2,270
Poznań AS065 PRĘT WALCOWANY 180 S355J2 1,224
Poznań AP073 PRĘT WALCOWANY 180 S355J2 0,122
Przyszłe zamówienia AS114 PRĘT WALCOWANY 180 S355J2+N 5,000
Poznań AP172 PRĘT WALCOWANY 190 C45E 3,390
Poznań AM545 PRĘT WALCOWANY 190 S355J2 0,056
Poznań AP130 PRĘT WALCOWANY 190 S355J2 1,887
Poznań AO063 PRĘT WALCOWANY 190 S355J2 2,500
Poznań AM011 PRĘT WALCOWANY 200 C45 0,079
Przyszłe zamówienia AS732 PRĘT WALCOWANY 200 C45 3,000
Poznań AH707 PRĘT WALCOWANY 200 C45E 0,155
Tarnowskie Góry AS066 PRĘT WALCOWANY 200 S355J2 0,001
Poznań AS066 PRĘT WALCOWANY 200 S355J2 1,349
Poznań AS067 PRĘT WALCOWANY 200 S355J2 3,994
Poznań AP155 PRĘT WALCOWANY 200 S355J2 2,856
Przyszłe zamówienia AS115 PRĘT WALCOWANY 200 S355J2+N 5,000
Poznań AP137 PRĘT WALCOWANY 210 S355J2 4,638
Przyszłe zamówienia AS116 PRĘT WALCOWANY 210 S355J2+N 5,000
Poznań AK701 PRĘT WALCOWANY 220 C45 1,700
Poznań AG247 PRĘT WALCOWANY 220 C45 0,415
Poznań AK315A0 PRĘT WALCOWANY 220 P355NH 0,062
Poznań AP140 PRĘT WALCOWANY 220 S355J2 9,924
Poznań AK286 PRĘT WALCOWANY 220 S355J2 3,187
Przyszłe zamówienia AS117 PRĘT WALCOWANY 220 S355J2+N 5,000
Poznań V1593 PRĘT WALCOWANY 230 16MNCR5 2,720
Poznań AC344 PRĘT WALCOWANY 230 C45 0,087
Poznań AI266 PRĘT WALCOWANY 230 C45E 2,910
Poznań AS069 PRĘT WALCOWANY 230 S355J2 0,805
Poznań AM309 PRĘT WALCOWANY 230 S355J2 0,889
Poznań AP315 PRĘT WALCOWANY 240 S355J2 3,705
Poznań AK317 PRĘT WALCOWANY 240 S355J2 3,191
Poznań AO278 PRĘT WALCOWANY 250 S355J2 0,519
Poznań AO311 PRĘT WALCOWANY 250 S355J2 0,143
Poznań AP314 PRĘT WALCOWANY 250 S355J2 0,008
Poznań AS722 PRĘT WALCOWANY 250 S355J2 2,265
Przyszłe zamówienia AS123 PRĘT WALCOWANY 250 S355J2/P355 5,000
Poznań V1047 PRĘT WALCOWANY 260 C45 0,098
Poznań AE052 PRĘT WALCOWANY 260 S355J2 0,166
Przyszłe zamówienia AO312 PRĘT WALCOWANY 260 S355J2/P355 5,000
Poznań AK450 PRĘT WALCOWANY 270 S355J2 0,090
Przyszłe zamówienia AO313 PRĘT WALCOWANY 270 S355J2/P355 10,000
Przyszłe zamówienia AS124 PRĘT WALCOWANY 270 S355J2/P355 5,000
Poznań AD804 PRĘT WALCOWANY 280 S355J2 0,096
Poznań AI264A1 PRĘT WALCOWANY 285 P355NH 0,532
Poznań AM005 PRĘT WALCOWANY 285 S355J2 2,577
Poznań V1597 PRĘT WALCOWANY 290 41CR4 0,120
Przyszłe zamówienia AO310 PRĘT WALCOWANY 290 S355J2/P355 5,000
Przyszłe zamówienia AS125 PRĘT WALCOWANY 290 S355J2/P355 5,000
Poznań AM255 PRĘT WALCOWANY 300 S355J2 1,281
Przyszłe zamówienia AS126 PRĘT WALCOWANY 300 S355J2/P355 5,000
Przyszłe zamówienia AS655 WALCÓWKA 06.0 S235JR 2,300
Poznań AO112 WALCÓWKA 06.5 S355JR 1,547
Poznań AP371 WALCÓWKA 07.0 S355J2 2,310
Poznań AS591 WALCÓWKA 08.0 S235JR 3,830
Poznań AM297 WALCÓWKA 08.0 S355J2 0,742
Poznań AS594 WALCÓWKA 08.0 S355J2+N 2,290
Poznań AM298 WALCÓWKA 08.0 S355JR 2,820
Poznań AM045 WALCÓWKA 08.5 C45E 3,620
Przyszłe zamówienia AS751 WALCÓWKA 08.5 S235JR 20,000
Poznań AS384 WALCÓWKA 08.5 S235JR 5,564
Poznań AO259 WALCÓWKA 09.0 54SICR6+A 1,638
Przyszłe zamówienia AS413 WALCÓWKA 09.0 54SICR6+A 3,500
Przyszłe zamówienia AS478 WALCÓWKA 09.0 54SICR6+A 10,000
Poznań AO539 WALCÓWKA 09.0 C45R 7,210
Poznań AK636 WALCÓWKA 09.0 S235JR 2,420
Poznań AM031 WALCÓWKA 09.0 S235JR 0,028
Poznań AI983 WALCÓWKA 09.0 S235JR 2,338
Poznań AO624 WALCÓWKA 09.0 S355J2 2,444
Poznań AM879 WALCÓWKA 09.0 S355J2 0,028
Poznań AM885 WALCÓWKA 09.0 11SMN30 1,592
Poznań AS590 WALCÓWKA 09.0 11SMN30 4,542
Poznań AS309 WALCÓWKA 09.5 S235JR 4,616
Poznań AS592 WALCÓWKA 09.5 S235JR 2,300
Poznań AS289 WALCÓWKA 10.0 41CR4 6,652
Poznań AK654 WALCÓWKA 10.0 C45 6,268
Poznań AK637 WALCÓWKA 10.0 S235JR 0,504
Poznań AK649 WALCÓWKA 10.0 S355J2 1,831
Poznań AO625 WALCÓWKA 10.0 S355J2 16,648
Poznań AK271 WALCÓWKA 10.5 41CR4 5,548
Przyszłe zamówienia AS752 WALCÓWKA 10.5 S235JR 20,000
Przyszłe zamówienia AS762 WALCÓWKA 10.5 S235JR 15,000
Przyszłe zamówienia AS756 WALCÓWKA 10.5 S355J2 20,000
Poznań AS291 WALCÓWKA 11.0 11SMN30 2,264
Poznań AR016 WALCÓWKA 11.0 54SICR6+A 2,232
Przyszłe zamówienia AS414 WALCÓWKA 11.0 54SICR6+A 17,500
Przyszłe zamówienia AS479 WALCÓWKA 11.0 54SICR6+A 30,000
Poznań AR025 WALCÓWKA 11.0 C45E 21,104
Przyszłe zamówienia AS584 WALCÓWKA 11.0 C45E 2,896
Poznań AO104 WALCÓWKA 11.0 S235JR 6,292
Poznań AO626 WALCÓWKA 11.0 S355J2 1,510
Poznań AS595 WALCÓWKA 11.0 S355J2 4,602
Poznań AI330 WALCÓWKA 11.0 11SMN30 2,410
Poznań AM889 WALCÓWKA 12.0 41CR4 1,337
Poznań AP799 WALCÓWKA 12.0 41CR4 4,620
Przyszłe zamówienia AS415 WALCÓWKA 12.0 54SICR6+A 17,500
Przyszłe zamówienia AS480 WALCÓWKA 12.0 54SICR6+A 10,000
Poznań AS292 WALCÓWKA 12.0 C45R 16,206
Poznań AR022 WALCÓWKA 12.0 S355J2 21,024
Poznań AP377 WALCÓWKA 12.0 S355J2 17,464
Poznań AO117 WALCÓWKA 12.0 11SMN30 2,204
Poznań AI953 WALCÓWKA 12.0 11SMN30 1,262
Poznań AR030 WALCÓWKA 12.5 11SMN30 22,722
Przyszłe zamówienia AS760 WALCÓWKA 12.5 41CR4 12,000
Poznań AR026 WALCÓWKA 12.5 C45E 13,236
Przyszłe zamówienia AS551 WALCÓWKA 12.5 C45E 5,546
Poznań AR017 WALCÓWKA 12.5 S235JR 0,192
Poznań AM218 WALCÓWKA 12.5 S235JR 1,040
Poznań AS372 WALCÓWKA 12.5 S235JR 18,036
Przyszłe zamówienia AS735 WALCÓWKA 12.5 S235JR 48,000
Przyszłe zamówienia AS757 WALCÓWKA 12.5 S355J2 20,000
Poznań AP384 WALCÓWKA 13.0 11SMN30 20,176
Poznań AP415 WALCÓWKA 13.0 11SMN30 2,316
Poznań AP416 WALCÓWKA 13.0 11SMN30 2,320
Poznań AO581 WALCÓWKA 13.0 11SMN30 5,470
Poznań AO677 WALCÓWKA 13.0 11SMN30 0,210
Poznań AS366 WALCÓWKA 13.0 11SMN30 2,230
Poznań AO714 WALCÓWKA 13.0 11SMN30 2,222
Przyszłe zamówienia AS416 WALCÓWKA 13.0 54SICR6+A 7,000
Przyszłe zamówienia AS481 WALCÓWKA 13.0 54SICR6+A 10,000
Poznań AM221 WALCÓWKA 13.0 C45 1,106
Poznań AR027 WALCÓWKA 13.0 C45E 20,866
Poznań AS021 WALCÓWKA 13.0 S235JR 1,186
Poznań AO093 WALCÓWKA 13.0 S235JR 0,353
Poznań AO627 WALCÓWKA 13.0 S355J2 7,770
Poznań AG424 WALCÓWKA 13.0 S355J2+N 0,576
Poznań AO678 WALCÓWKA 14.0 11SMN30 9,086
Przyszłe zamówienia AS761 WALCÓWKA 14.0 41CR4 12,000
Poznań AO263 WALCÓWKA 14.0 54SICR6+A 1,494
Przyszłe zamówienia AS482 WALCÓWKA 14.0 54SICR6+A 10,000
Poznań AS293 WALCÓWKA 14.0 C45 8,290
Poznań AP370 WALCÓWKA 14.0 S235J2+N 0,054
Poznań AS385 WALCÓWKA 14.0 S235J2+N 5,294
Poznań AP378 WALCÓWKA 14.0 S355J2 23,016
Poznań AP012 WALCÓWKA 14.0 11SMN30 4,562
Poznań AO120 WALCÓWKA 14.0 11SMN30 1,056
Poznań AI954 WALCÓWKA 14.0 11SMN30 0,026
Przyszłe zamówienia AS598 WALCÓWKA 14.5 S235JR 10,000
Poznań AS593 WALCÓWKA 14.5 S235JR 1,746
Przyszłe zamówienia AS717 WALCÓWKA 14.5 S355JR 4,600
Poznań AO309 WALCÓWKA 15.0 C45 1,236
Poznań AM883 WALCÓWKA 15.0 C45 0,058
Poznań AS379 WALCÓWKA 15.0 S235JR 14,410
Poznań AS622 WALCÓWKA 15.0 S235JR 6,840
Poznań AP385 WALCÓWKA 16.0 11SMN30 17,960
Poznań AP401 WALCÓWKA 16.0 C45 9,304
Poznań AP379 WALCÓWKA 16.0 S355J2 14,793
Przyszłe zamówienia AS758 WALCÓWKA 16.0 S355J2 20,000
Przyszłe zamówienia AS753 WALCÓWKA 16.0 S235JR 24,000
Poznań AR029 WALCÓWKA 16.5 41CR4 16,944
Poznań AS381 WALCÓWKA 16.5 C45 19,586
Poznań AP374 WALCÓWKA 16.5 S235JR 4,126
Poznań AS086 WALCÓWKA 16.5 S235JR 4,412
Przyszłe zamówienia AS632 WALCÓWKA 16.5 S235JR 3,284
Poznań AS432 WALCÓWKA 16.5 S235JR 2,746
Poznań AS552 WALCÓWKA 16.5 S235JR 6,932
Poznań AP380 WALCÓWKA 16.5 S355J2 16,146
Poznań AO119 WALCÓWKA 17.0 C45 0,214
Poznań AK644 WALCÓWKA 17.0 S235JR 2,522
Poznań AK875 WALCÓWKA 17.0 S235JR 2,338
Poznań AR031 WALCÓWKA 17.0 11SMN30 21,954
Poznań AP386 WALCÓWKA 18.0 11SMN30 15,736
Poznań AO648 WALCÓWKA 18.0 54SICR6+A 1,586
Poznań AK645 WALCÓWKA 18.0 S235JR 4,448
Poznań AM071 WALCÓWKA 18.0 S235JR 2,362
Poznań AP387 WALCÓWKA 18.5 11SMN30 23,866
Poznań AP383 WALCÓWKA 18.5 41CR4 2,966
Poznań AM884 WALCÓWKA 18.5 41CR4 0,008
Poznań AP797 WALCÓWKA 18.5 41CR4 9,166
Poznań AS380 WALCÓWKA 18.5 S235JR 23,000
Poznań AS537 WALCÓWKA 18.5 S235JR 9,124
Poznań AS550 WALCÓWKA 18.5 S235JR 2,318
Poznań AO118 WALCÓWKA 18.5 S355J2 2,970
Poznań AD809 WALCÓWKA 19.0 42CRMO4+A 1,776
Poznań AS563 WALCÓWKA 19.0 54SICR6+A 2,154
Poznań AM461 WALCÓWKA 19.0 C45 2,770
Poznań AM287 WALCÓWKA 19.0 S235JR 0,372
Poznań AM416 WALCÓWKA 19.0 S235JR 0,148
Przyszłe zamówienia AS754 WALCÓWKA 19.0 S235JR 20,000
Poznań AR023 WALCÓWKA 19.0 S355J2 9,374
Poznań AP381 WALCÓWKA 19.0 S355J2 4,854
Poznań AP895 WALCÓWKA 19.0 S355J2 16,204
Poznań AP758 WALCÓWKA 19.5 S235JR 15,024
Poznań AP759 WALCÓWKA 20.0 11SMN30 6,674
Poznań AI317 WALCÓWKA 20.0 11SMN30 4,596
Poznań AP099 WALCÓWKA 20.0 41CR4 2,286
Poznań AO014 WALCÓWKA 20.0 41CR4 4,192
Poznań AK238 WALCÓWKA 20.0 41CR4 1,278
Poznań AD810 WALCÓWKA 20.0 42CRMO4+A 2,756
Poznań AO650 WALCÓWKA 20.0 54SICR6+A 2,132
Poznań AM294 WALCÓWKA 20.0 C15R+N 4,606
Poznań AI008 WALCÓWKA 20.0 C45 2,280
Poznań AR028 WALCÓWKA 20.0 C45E 20,502
Przyszłe zamówienia AS583 WALCÓWKA 20.0 C45E 1,498
Poznań AS562 WALCÓWKA 20.0 C45E 2,302
Poznań AM295 WALCÓWKA 20.0 C45R 0,750
Poznań AM296 WALCÓWKA 20.0 S235J2 2,408
Poznań AO241 WALCÓWKA 20.0 S235JR 2,332
Poznań AH349 WALCÓWKA 20.0 S235JR 4,686
Poznań AP097 WALCÓWKA 20.0 S275JR 2,144
Poznań AR015 WALCÓWKA 20.0 S355J2 2,280
Poznań AP388 WALCÓWKA 20.5 11SMN30 22,316
Poznań AS297 WALCÓWKA 20.5 11SMN30 2,236
Poznań AO344 WALCÓWKA 20.5 11SMNPB30 3,806
Przyszłe zamówienia AS597 WALCÓWKA 20.5 C45E 10,000
Przyszłe zamówienia AS596 WALCÓWKA 20.5 S235JR 20,000
Poznań AK298 WALCÓWKA 20.5 S235JR 0,416
Przyszłe zamówienia AS755 WALCÓWKA 20.5 S235JR 20,000
Poznań AR024 WALCÓWKA 20.5 S355J2 11,650
Poznań AK299 WALCÓWKA 20.5 S355J2 0,300
Przyszłe zamówienia AS759 WALCÓWKA 20.5 S355J2 24,000
Poznań AM052 WALCÓWKA 20.5 11SMN30 6,948
Poznań AO651 WALCÓWKA 21.0 54SICR6+A 2,170
Poznań AO679 WALCÓWKA 21.0 11SMN30 9,074
Poznań AD369 WLEWEK FI600 42CRMO4 0,190
Poznań AB778 WLEWEK FI600 S355J2G3 1,330
Poznań AC004 WLEWEK FI600 S355J2G3 13,780
Poznań AG330 WLEWEK Q3 13CRMo4-5 1,000
Poznań P1576 WLEWEK Q3 30H2N2M 1,870
Poznań W1170 WLEWEK Q3 C22.8 0,410
Poznań AO289 WLEWEK VB10 15HM/A182 2,652
Poznań AO101 WLEWEK VB10 15HM/A182 0,921
Poznań AE925 WLEWEK VB10 ST5/C35 0,020
Poznań AM683 WLEWEK VB10 ST5/C35 3,590
Poznań AG036 WLEWEK VB10 ST5/C35 0,093
Poznań AM902 WLEWEK VB10 ST5/C35 2,283
Poznań AI379 WLEWEK VB10 ST5/C35 2,473
Poznań AK327 WLEWEK VB10 ST5/C35 0,087
Poznań AM421 WLEWEK VB10A 16MO3 1,743
Poznań AM598 WLEWEK VB10A 16MO3 2,218
Poznań AG890 WLEWEK VB10A 16MO3 0,861
Poznań AH775 WLEWEK VB10A 15HM 0,859
Poznań AI243 WLEWEK VB10A 15HM 1,731
Poznań AI377 WLEWEK VB10A 15HM 0,014
Poznań AG470 WLEWEK VB10A 17HNM 0,150
Poznań AS533 WLEWEK VB10A 17HNM 0,250
Poznań AI359 WLEWEK VB10A 17HNM 0,001
Poznań AB016 WLEWEK VB10A 18H2N2 0,166
Poznań AC742 WLEWEK VB10A 18H2N2 0,540
Poznań AC947 WLEWEK VB10A 18H2N2 0,205
Poznań AC231 WLEWEK VB10A 18HGT 0,078
Poznań AG024 WLEWEK VB10A 18HGT 0,030
Poznań P1696 WLEWEK VB10A 20 0,203
Poznań AD722 WLEWEK VB10A 20H2N4A 0,060
Poznań AD878 WLEWEK VB10A 20H2N4A 0,201
Poznań AD878X WLEWEK VB10A 20H2N4A 0,832
Poznań AD997 WLEWEK VB10A 20H2N4A 0,032
Poznań AE051 WLEWEK VB10A 20H2N4A 0,335
Poznań AM510 WLEWEK VB10A 20H2N4A 8,684
Przyszłe zamówienia AM597 WLEWEK VB10A 20H2N4A 9,400
Poznań R1061 WLEWEK VB10A 25CRMO4 0,304
Poznań AP333 WLEWEK VB10A 34CRNIMO 0,882
Poznań AM269 WLEWEK VB10A 34CRNIMO 0,208
Poznań AO618 WLEWEK VB10A 34CRNIMO 0,412
Poznań AI084 WLEWEK VB10A 34CRNIMO 1,792
Poznań AP320 WLEWEK VB10A 42CRMO4 5,721
Poznań AP363 WLEWEK VB10A 42CRMO4 0,069
Poznań AM423 WLEWEK VB10A 42CRMO4 0,160
Poznań AH263 WLEWEK VB10A 42CRMO4 0,078
Poznań AP812 WLEWEK VB10A 42CRMO4 3,499
Poznań AO150 WLEWEK VB10A 42CRMO4 0,010
Poznań AB273 WLEWEK VB10A C22 0,055
Poznań AC182 WLEWEK VB10A C22 0,125
Poznań W1941 WLEWEK VB10A C22 0,140
Poznań AI381 WLEWEK VB10A C22 2,800
Poznań AI981 WLEWEK VB10A C22 7,830
Poznań S1696 WLEWEK VB10A C22.8 0,189
Poznań S1706 WLEWEK VB10A C22.8 0,080
Poznań AA162 WLEWEK VB10A C22.8 0,424
Poznań AO341 WLEWEK VB10A C45 0,580
Przyszłe zamówienia AS391 WLEWEK VB10A C45 5,500
Poznań AD246 WLEWEK VB10A C45 0,090
Poznań AS302 WLEWEK VB10A C45 7,036
Przyszłe zamówienia AR002 WLEWEK VB10A C45 3,400
Poznań AP789 WLEWEK VB10A C45 2,500
Poznań AO147 WLEWEK VB10A C45 0,203
Poznań AO342 WLEWEK VB10A C55/C60 0,870
Poznań AP418 WLEWEK VB10A C55/C60 4,350
Przyszłe zamówienia AS611 WLEWEK VB10A C55/C60 5,900
Poznań AD719 WLEWEK VB10A C55/C60 0,014
Poznań AD877 WLEWEK VB10A C55/C60 1,936
Poznań AM680 WLEWEK VB10A C55/C60 0,070
Poznań AS466 WLEWEK VB10A C55/C60 1,740
Poznań AM900 WLEWEK VB10A C55/C60 0,540
Poznań AO030 WLEWEK VB10A C55/C60 1,740
Poznań AP319 WLEWEK VB10A P355NH 0,286
Poznań AO669 WLEWEK VB10A P355NH 2,926
Poznań AP811 WLEWEK VB10A P355NH 3,008
Przyszłe zamówienia AS613 WLEWEK VB10A P420NH 4,000
Poznań AS468 WLEWEK VB10A P420NH 3,458
Poznań AG488 WLEWEK VB10A P420NH 0,225
Poznań AS555 WLEWEK VB10A P420NH 3,480
Poznań AK726 WLEWEK VB10A P460NH 0,382
Poznań AM901 WLEWEK VB10A P460NH 0,368
Poznań AH995 WLEWEK VB10A P460NH 0,328
Poznań AP318 WLEWEK VB10A S355J2G3 5,031
Poznań AS531 WLEWEK VB10A S355J2G3 2,334
Poznań AN056 WLEWEK VB10A S355J2G3 0,055
Poznań AS531 WLEWEK VB10A S355J2G3 0,020
Poznań AO102 WLEWEK WN40 15HM/A182 1,695
Poznań AG458 WLEWEK WN40N 15HM 0,708
Poznań AH776 WLEWEK WN40N 15HM 1,700
Poznań AH992 WLEWEK WN40N 15HM 2,940
Poznań AM422 WLEWEK WN40N 16MO3 2,182
Poznań AG735 WLEWEK WN40N 16MO3 0,305
Poznań AE628 WLEWEK WN40N 17HNM 0,084
Poznań AO340 WLEWEK WN40N 42CRMO4 0,030
Poznań AR012 WLEWEK WN40N 42CRMO4 14,674
Poznań AP321 WLEWEK WN40N 42CRMO4 0,510
Poznań AM424 WLEWEK WN40N 42CRMO4 0,096
Poznań AG854 WLEWEK WN40N 42CRMO4 0,100
Poznań AI466 WLEWEK WN40N 42CRMO4 0,342
Poznań AI481 WLEWEK WN40N 42CRMO4 0,150
Poznań AO151 WLEWEK WN40N 42CRMO4 0,569
Poznań AK221 WLEWEK WN40N 42CRMO4 0,468
Poznań AP362 WLEWEK WN40N A694-F60 3,560
Poznań AO672 WLEWEK WN40N A694-F60 1,854
Poznań AK308 WLEWEK WN40N A694-F60 0,763
Poznań AD966 WLEWEK WN40N C22 0,120
Poznań AH736 WLEWEK WN40N C22 0,555
Poznań AI382 WLEWEK WN40N C22 0,936
Poznań AI982 WLEWEK WN40N C22 3,200
Poznań AS303 WLEWEK WN40N C45 6,240
Poznań AP790 WLEWEK WN40N C45 3,102
Poznań AO148 WLEWEK WN40N C45 0,374
Poznań V1791 WLEWEK WN40N C55/C60 0,475
Przyszłe zamówienia AS612 WLEWEK WN40N C55/C60 8,000
Poznań AD721 WLEWEK WN40N C55/C60 0,475
Poznań AM681 WLEWEK WN40N C55/C60 1,188
Poznań AS467 WLEWEK WN40N C55/C60 2,804
Poznań AS554 WLEWEK WN40N C55/C60 6,280
Poznań AM063 WLEWEK WN40N P355NH 3,332
Poznań AM751 WLEWEK WN40N P355NH 0,148
Poznań AM829 WLEWEK WN40N P355NH 5,580
Przyszłe zamówienia AS614 WLEWEK WN40N P420NH 4,000
Poznań AS469 WLEWEK WN40N P420NH 5,836
Poznań AG937 WLEWEK WN40N P420NH 0,216
Poznań AS556 WLEWEK WN40N P420NH 3,160
Poznań AH778 WLEWEK WN40N P460NH 0,165
Poznań AH994 WLEWEK WN40N P460NH 0,380
Poznań AM108 WLEWEK WN40N S355J2G3 0,136
Poznań AM509 WLEWEK WN40N S355J2G3 0,228
Poznań AS532 WLEWEK WN40N S355J2G3 8,566
Poznań AN057 WLEWEK WN40N S355J2G3 0,063
Poznań AO152 WLEWEK WN40N S355J2G3 0,581
Poznań AM682 WLEWEK WN40N ST5/C35 0,010
Poznań AH087 WLEWEK 410X2680 P460N 1,420
data: 2021-10-21 04:30:18