tel: +48 61 87 30 835     biuro@pro-mar.com.pl     mapa dojazdu >>

Polityka jakości

 

Zoptymalizowane procesy produkcyjne wymagają pełnej identyfikowalności materiału i usystematyzowanej informacji o materiale wsadowym. Konieczny do tego jest odpowiedni sposób zapisu pozwalający na szybką i bezbłędną identyfikację konkretnej partii towaru.
W tym zakresie cechą wyróżniającą PRO-MAR S.A. spośród innych oferentów na rynku jest tzw. „Indeks”, czyli indywidualny numer ewidencyjny przyporządkowany do konkretnego składu chemicznego (wytopu) danej partii materiału, który jest unikalny i niepowtarzalny, a także na zawsze związany z materiałem – niezależnie od stopnia jego późniejszego przetworzenia. Pozwala on na pełną i bezbłędną identyfikację oraz monitorowanie towaru począwszy od momentu jego zamówienia, poprzez wszystkie etapy jego obróbki w PRO-MAR S.A., aż do momentu jego dostarczenia do Klienta i końcowego jego wykorzystania.
Co najważniejsze, pod jednym numerem indeksu mogą znajdować się jedynie pręty z tego samego wytopu, średnicy oraz gatunku, a każda dodatkowa obróbka materiału znajduje swoje odzwierciedlenie zapisane w indeksie poprzez dodanie litery i numeru do trzonu indeksu przy każdorazowym, kolejnym przesunięciu go na produkcję/obróbkę.
Rozpoznawalność materiału po indeksie umożliwia ustalenie i prześledzenie każdego kroku łańcucha procesu produkcji. Dokumentowana jest przy tym automatycznie historia produkcji wraz z czasem, miejscem i przebiegiem. Wszystkie te informacje dostępne są w czasie rzeczywistym w systemie informatycznym firmy, co eliminuje praktycznie do zera możliwość wystąpienia pomyłki oraz umożliwia dokonywanie ewentualnych korekt jeszcze w trakcie trwania procesu produkcyjnego. Identyfikowalność ta pozwala na uzyskanie dużej przejrzystości w produkcji i zapewnia jakość pod każdym względem i na każdym etapie produkcji.
Dzięki zastosowaniu indeksów, możliwe jest także określenie na jakim etapie realizacji zamówienia doszło do wystąpienia ewentualnej niezgodności, jej przyczyny oraz znacząco pomaga w eliminacji takich niepożądanych zjawisk w przyszłości. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia też pełną identyfikowalność produktu końcowego i to w okresie nie krótszym niż 25 lat od daty dostarczenia materiału/półwyrobu Klientowi przez PRO-MAR S.A. Jest to możliwe nie tylko dzięki zasadzie umieszczania nr indeksu w systemie informatycznym firmy, ale również przy każdej pozycji na FV dla Klienta, dzięki czemu ze 100% pewnością można powiązać dany detal z materiałem wsadowym użytym do jego produkcji.
Zastosowanie unikalnych indeksów i pełna identyfikacja materiału stosowane przez PRO-MAR S.A., zostały w pełni zaakceptowane przez instytucje certyfikujące takie jak TUV i UDT CERT, co znalazło odzwierciedlenie w potwierdzeniu przez TUV zgodności procesów zarządzania obowiązujących w PRO-MAR S.A. z wymogami normy PN-EN ISO 9001-2015. Dodatkowo, UDT CERT potwierdził wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania zgodnie z wymogami powyższej normy. UDT CERT nadał również PRO-MAR S.A. certyfikat systemu jakości dla wytwórcy materiałów wg Dyrektywy 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych. Ponadto, UDT nadał także firmie PRO-MAR S.A. uprawnienie do wytwarzania prętów i odkuwek przeznaczonych do budowy i naprawy urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.