tel: +48 61 87 30 835     biuro@pro-mar.com.pl     mapa dojazdu >>

Informacje dla Akcjonariuszy

PRO-MAR S.A.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 61
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000147722, NIP 782-20-84-216, REGON 631277434
Kapitał zakładowy 939 520 zł
Kapitał wpłacony 939 520 zł

Kontakt akcjonariuszy z Pro-Mar S.A. możliwy pod adresem e-mail -> zarzad@pro-mar.com.pl

 

 

Aktualności:

Komunikat z dnia 30.11.2020 r.

Piąte, ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

                                                                                                                            

Zarząd spółki pod firmą PRO-MAR S.A., z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki tj. ul. Bałtycka 61, 61-017 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

                                                                                                                                             Mariusz Święs

                                                                                                                                                       Prezes Zarządu

 

 

Komunikat z dnia 09.11.2020 r.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

                                                                                                                            

Zarząd spółki pod firmą PRO-MAR S.A., z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki tj. ul. Bałtycka 61, 61-017 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

                                                                                                                                             Mariusz Święs

                                                                                                                                                       Prezes Zarządu

 

Komunikat z dnia 19.10.2020 r.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

                                                                                                                            

Zarząd spółki pod firmą PRO-MAR S.A., z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki tj. ul. Bałtycka 61, 61-017 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

                                                                                                                                             Mariusz Święs

                                                                                                                                                       Prezes Zarządu

 

 

Komunikat z dnia 28.09.2020 r.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

                                                                                                                            

Zarząd spółki pod firmą PRO-MAR S.A., z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki tj. ul. Bałtycka 61, 61-017 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

                                                                                                                                             Mariusz Święs

                                                                                                                                                       Prezes Zarządu     

 

   

 

Komunikat z dnia 07.09.2020 r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

                                                                                                                            

Zarząd spółki pod firmą PRO-MAR S.A., z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki tj. ul. Bałtycka 61, 61-017 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

                                                                                                                                             Mariusz Święs

                                                                                                                                                       Prezes Zarządu